Wyszukiwanie i kopiowanie danych

Istnieją dwie metody przeglądania danych w każdej z klasyfikacji:

  • Wybór, rozwiniecie żądanej grupy, podgrupy z listy (drzewa) klasyfikacji
  • Wyszukanie odpowiednich informacji poprzez wyszukiwarkę

Wyszukiwanie polega na wpisaniu szukanego ciągu (słowa, numeru, a także fragmentu) w odpowiednie okno wyszukiwarki i użyciu przycisku Szukaj.

Przycisk Czyść powoduje wyczyszczenie wpisanego zapytania.

alt

Kopiowanie danych

Istnieje także możliwość skopiowania wybranego rekordu (informacji), np. w celu późniejszego wykorzystania jej w edytorze tekstowym.Funkcję tę realizuje się poprzez zaznaczenie (wskazanie) żądanego rekordu i użycie przycisku Skopiuj do schowka. Aby wkleić skopiowane uprzednio dane, należy użyć opcji wklej (lub skrótu ctr+v) w edytorze tekstowym.