Podatek VAT w obrocie z zagranicą

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące)
Dostęp do testów (24 miesiące)
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja)
Wsparcie techniczne opiekuna kursudostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Podatek VAT nie należy do najprostszych, nawet, jeśli musimy stosować go wyłącznie w obrocie krajowym. A kiedy mamy kontrahentów z zagranicy, sprawa dodatkowo się komplikuje. Trudno znaleźć kurs czy podręcznik, który wprowadziłby w tę tematykę podatników początkujących – a remedium na to jest prezentowany e-kurs: Vat w obrocie z zagranicą.

Wystarczy, że poświęcisz kilkanaście minut każdorazowo kolejnym odcinkom i wykonasz ćwiczenia, umieszczone w materiałach dodatkowych – i już po paru miesiącach będziesz w tematyce międzynarodowego podatku VAT poruszać się swobodnie.

Ekspertem, który w kolejnych odcinkach będzie się dzielił z uczestnikami kursu swoją wiedzą jest Pan Marcin Sądej – prawnik, ekspert podatkowy i autor wielu kursów, szkoleń i materiałów edukacyjnych.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Każdą lekcję możesz zapisać w formacie pdf.


Zapraszamy!
Lekcja 1
Terytorialność podatku VAT w obrocie międzynarodowym
[Katalog transakcji międzynarodowych podlegających opodatkowaniu | Główne cechy wspólne | Jak rozpoznawać poszczególne transakcje | Test]

Lekcja 2
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rozpoznawanie
[Definicja ustawowa i jej rozbiór na czynniki składowe | Unijny numer VAT UE i sposób jego uzyskania | Weryfikacja kontrahenta zagranicznego | Test]

Lekcja 3
Moment powstania obowiązku podatkowego w WDT - wprowadzenie
[Ustawowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego | Zdarzenia wyznaczające moment powstania obowiązku podatkowego | Zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego| Test]

Lekcja 4
Moment powstania obowiązku podatkowego w WDT - zasady ogólne i wyjątki
[Zasady ogólne | Wystawienie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego w WDT | Graniczny termin powstania obowiązku podatkowego | Sprzedaż o charakterze ciągłym | Test]

Lekcja 5
Warunki stosowania stawki 0% dla WDT
[Stawka zerowa a zwolnienie z VAT | Pozytywne i negatywne warunki stosowania stawki 0% | Dokumentowanie wywozu – wprowadzenie | Test]

Lekcja 6
Dokumenty wymagane dla stosowania stawki 0% przy WDT
[Stosowanie przepisów unijnych i krajowych | Dokumenty dotyczące dostawy i transportu | Dokumenty podstawowe i uzupełniające | Otwartość katalogu dokumentów | Test]

Lekcja 7
Nietransakcyjna WDT
[Neutralność podatkowa nietransakcyjnej WDT | Rozróżnianie WDT klasycznej i nietransakcyjnej |  Testy sprawdzające]

Lekcja 8
WDT i magazyn call-off stock
[Magazyn call-off stock - istotne ułatwienie | Warunki stosowania procedury uproszczonej | Termin jako warunek stosowania procedury call-off stock | Test]

Lekcja 9
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wprowadzenie
[Wynagrodzenie i przemieszczenie jako warunki powstania WNT | Status podatkowy uczestników transakcji | Numer VAT UE - obowiązek formalny | Test]

Lekcja 10
Rozliczenie WNT
[Mechanizm odwrotnego obciążenia | Moment dokonania rozliczenia | Brak faktury a moment rozliczenia | Test]

Lekcja 11
Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego od podatku VAT
[Kiedy podatnik zwolniony nie rozpoznaje WNT | Oświadczenie w sprawie korzystania ze zwolnienia  | Test]

Lekcja 12
Nietransakcyjne Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów
[Definicja | Przemieszczenie niebędące nietransakcyjnym WNT | Test]

Lekcja 13
WNT środków transportu
[Neutralność podatkowa a WNT środka transportu| Rozliczenie VAT przy nabyciu nowych i używanych środków transportu | Sprowadzenie środków transportu dla celów odsprzedaży | Test]

Lekcja 14
WNT nowych środków transportu
[Odmienności przy WNT nowych środków transportu | Rozliczenie VAT przy WNT nowych środków transportu | Test]

Lekcja 15
Transakcje łańcuchowe - wprowadzenie
[Fikcja prawna wprowadzona dla potrzeb transakcji łańcuchowych | Ruchoma i nieruchoma część dostawy | Test]

Lekcja 16
Transakcje łańcuchowe obejmujące kraje trzecie
[Pierwszy dostawca i ostatni nabywca | Przykłady rozliczeń transakcji łańcuchowych | Test]

Lekcja 17
Transakcje łańcuchowe z udziałem podmiotu pośredniczącego
[Definicje | Transakcje ruchome i nieruchome | Pierwszy dostawca i ostatni nabywca | Przykłady | Test]

Lekcja 18
Transakcje trójstronne - wprowadzenie
[Dostawa do podmiotu pośredniczącego | Dostawa ruchoma i nieruchoma | Test]

Lekcja 19
Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
[Definicja ustawowa | Warunki stosowania procedury uproszczonej| Test]

Lekcja 20
Eksport
[Kiedy rozpoznajemy eksport | Eksport bezpośredni i pośredni | Limity czasowe | Test]

Lekcja 21
Eksport - stawka podatku
[Warunki stosowania stawki 0% | Dokumenty potwierdzające wywóz | Inne środki dowodowe potwierdzające wywóz | Test]

Lekcja 22
Opodatkowanie zaliczek w eksporcie
[Warunki stosowania stawki 0% | Specyfika realizacji dostawy | Test]

Lekcja 23
Eksport - Status nabywcy
[Względna nieważność statusu nabywcy | Środki dowodowe potwierdzające dostawę | Świadomy i nieświadomy udział w karuzeli podatkowej | Test]

Lekcja 24
Eksport usług
[Brak definicji ustawowej | Rozpoznanie miejsca świadczenia usługi | Rozpoznanie miejsca działalności nabywcy | Test]

Lekcja 25
Eksport na rzecz konsumentów
[Stosowanie stawki 0% | Potwierdzanie wywozu towaru – środki dowodowe | Sprzedaż na rzecz konsumentów - kiedy kasa fiskalna | Test]

Lekcja 26
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
[Definicja | Miejsce wysyłki a uznanie transakcji za WSTO | Moment powstania obowiązku podatkowego | Test]

Lekcja 27
Miejsce dostawy przy WSTO
[Miejsce dostawy - reguła ogólna | Warunki stosowania odstępstw upraszczających | Opcja opodatkowania w kraju wysyłki | Test]

Lekcja 28
Procedura szczególna dla WSTO
[Procedura VAT OSS | Zgłoszenie VIU-R | Deklaracje rozliczeniowe | Test]

Lekcja 29
Dokumentowanie WSTO
[Dowodzenie faktu dostawy | Dopuszczalność różnych form dowodowych | Test]

Lekcja 30
Ewidencjonowanie WSTO w kasie rejestrującej
[Miejsce dostawy a obowiązek ewidencjonowania | Warunki stosowania zwolnień z ewidencjonowania przy WSTO | Test]

Lekcja 31
WSTO - Ewidencje i deklaracje VAT
[Miejsce opodatkowania a dane wykazywane w ewidencjach i deklaracjach | Dodatkowe kody oznaczające transakcje | VAT OSS - specjalne obowiązki ewidencyjne | Termin przechowywania ewidencji | Test]

Lekcja 32
Import towarów - wprowadzenie
[Definicja | Wynagrodzenie a wystąpienie importu | Podatnik w przypadku importu | Miejsce importu | Dług celny a obowiązek podatkowy VAT | Test]

Lekcja 33
Rozliczenie podatku VAT przy imporcie towarów
[Zgłoszenie celne | Warunki stosowania procedury uproszczonej w rozliczeniu podatku VAT | Neutralność podatkowa w przypadku procedury uproszczonej | Test]

Lekcja 34
Import usług
[Odwrotne obciążenie przy imporcie usług | Neutralność podatkowa dla czynnych podatników VAT | Test]

Lekcja 35
Import usług przez podatnika zwolnionego z VAT
[Import usług a zwolnienie ze względu na wysokość obrotów | Rozliczenie podatku - formularz VAT-9M | Zapłacony VAT jako koszt podatkowy | Test]

Lekcja 36
Rozliczenie importu usług
[Tryb rozliczenia podatku | Moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług | Termin odliczenia podatku | Warunki dokonania odliczenia | Test]

Lekcja 37
SOTI - Sprzedaż na odległość towarów importowanych
[Definicja ustawowa SOTI | SOTI a WSTO - podobieństwa i różnice | Podmiot dokonujący transportu a rozpoznanie SOTI | Moment powstania obowiązku podatkowego | Test]

Lekcja 38
Miejsce dostawy w przypadku SOTI
[Określenie miejsca dostawy - miejsce zakończenia wysyłki lub transportu | Procedura uproszczona VAT IOSS - wprowadzenie| Test]

Lekcja 39
SOTI - Procedura szczególna VAT IOSS
[Zgłoszenie VII-R i deklaracje VII-DO | Warunki stosowania procedury uproszczonej | Status sprzedawcy a sytuacja konsumenta | Test]

Lekcja 40
Interfejs elektroniczny
[Definicja interfejsu elektronicznego | Szczególny sposób rozliczania transakcji o wartości do 150 euro | Konsekwencje korzystania z interfejsu elektronicznego | Test]

Lekcja 41
Interfejs elektroniczny w przykładach
[Dostawa ruchoma i nieruchoma | Obowiązki korzystających z platformy i konsumentów | Test]
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu,
  • wsparcie techniczne opiekuna e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl