Księgi handlowe bez tajemnic

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące);
Dostęp do testów (24 miesiące);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).
Wsparcie techniczne opiekuna e-kursu


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Chcesz mieć pod kontrolą stan swojej firmy i pewnie prowadzić księgowość?

Księgi handlowe bez tajemnic to wyjątkowy e-kurs, który kompleksowo przybliży Ci tajniki rachunkowości!

E-kurs składa się z 36 lekcji, podzielonych na trzy części:

  • Wprowadzenie do rachunkowości: Poznasz podstawowe zasady rachunkowości, dowiesz się, jak ewidencjonować operacje gospodarcze i sporządzać sprawozdanie finansowe
  • Problemy praktyczne w księgowości: Nauczysz się rozwiązywać typowe problemy pojawiające się w praktycznej księgowości
  • Czytanie i analiza sprawozdań finansowych: Zrozumiesz, jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe, aby móc na ich podstawie oceniać kondycję finansową współpracujących z Tobą organizacji.

Chcesz sprawdzić, jak prezentowany jest materiał?

Zapraszamy do bezpłatnego kursu demonstracyjnego, w którym zapoznasz się z jedną z lekcji każdej części kursu. W tym celu kliknij tutaj - trafisz bezpośrednio do kursu

E-kurs Księgi handlowe bez tajemnic to:

Kompleksowa wiedza: Zdobywasz uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunkowości, dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców

Wygodna forma: Uczysz się w dowolnym czasie i miejscu 

Doświadczeni wykładowcy: Autorzy szkolenia to eksperci z dziedziny rachunkowości i analizy finansowej, dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób praktyczny i zrozumiały.

Materiały szkoleniowe: Otrzymujesz dostęp do kompletu materiałów szkoleniowych w postaci 36 lekcji i testów sprawdzających wiedzę.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Możesz w każdej chwili wygenerować plik pdf, który możesz zapisać na swoim dysku lokalnym.

Zapraszamy!

Lekcja 1

Wprowadzenie do rachunkowości

Lekcja 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lekcja 3

Ewidencjonowanie i dokumentowanie operacji gospodarczych

Lekcja 4

Inwentaryzacja

Lekcja 5

Wycena aktywów i pasywów

Lekcja 6

Amortyzacja bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lekcja 7

Dokonywanie odpisów aktualizujących

Lekcja 8

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy

Lekcja 9

Rozrachunki handlowe z dostawcami i odbiorcami

Lekcja 10

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników

Lekcja 11

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Lekcja 12

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Lekcja 13

Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej

Lekcja 14

Sprawozdanie finansowe jednostki

Lekcja 15

Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości

Lekcja 16

Dowody księgowe

Lekcja 17

Ewidencja wybranych operacji - Część pierwsza

Lekcja 18

Ewidencja wybranych operacji - Część druga

Lekcja 19

Ewidencja wybranych operacji - Część trzecia

Lekcja 20

Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych

Lekcja 21

Podstawy analizy sprawozdań finansowych

Lekcja 22

Analiza przedwstępna (przygotowawcza)

Lekcja 23

Bilans i jego analiza

Lekcja 24

Rachunek zysków i strat

Lekcja 25

Rachunek przepływów pieniężnych

Lekcja 26

Analiza sytuacji kapitałowej

Lekcja 27

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lekcja 28

Wykorzystanie innych sprawozdań do analizy sytuacji podmiotu

Lekcja 29

Analiza sprzedaży

Lekcja 30

Analiza kosztów

Lekcja 31

Zyskowność

Lekcja 32

Wskaźnikowa analiza rentowności

Lekcja 33

Analiza płynności finansowej

Lekcja 34

Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa

Lekcja 35

Analiza wspomagania finansowego

Lekcja 36

Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności Dowody księgowe


 
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu,
  • wsparcie techniczne opiekuna e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl