REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Wykaz materiałów budowlanych

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT1.

Poz. Symbol PKWiU2 Nazwa towaru (grupy towarów )
1 2 3
1 ex 14.21 Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego
2 20.10.10-73.00 Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z drewna tropikalnego)
3 20.10.10-77.20 Listwy dębowe do parkietów
4 20.10.10-77.30 Deszczułki posadzkowe lite dębowe
5 ex 20.10.10-78.1 Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe
6 ex 20.10.10-78.20 Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe
7 20.10.10-78.90 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe
8 20.10.21-10.1 Tarcica podłogowa strugana iglasta
9 20.10.21-10.20 Listwy przyścienne z drewna iglastego
10 ex 20.10.21-10.30 Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej
11 ex 20.10.21-10.90 Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
12 ex 20.10.21-53.20 Kostka brukowa z drewna liściastego - z wyłączeniem nasyconej
13 ex 20.10.21-53.90 Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
14 20.10.21-55.00 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione)
15 20.30.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane
16 20.30.12-15.00 Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych
17 20.30.12-19 Płyty parkietowe z drewna, pozostałe
18 20.30.20-02.10 Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych
19 ex 21.24.11 Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien
20 24.30.22-53.10 Kity szklarskie
21 24.30.22-53.20 Kity budowlane uszczelniające
22 24.30.22-60.00 Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe
23 ex 24.62.10-70 Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe:
na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
24 ex 24.62.10-80 Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
25 ex 24.62.10-90 Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niewymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
26 ex 25.21.2 Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas
27 ex 25.21.41-20.00 Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu - wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
28 25.21.41-50.20 Płyty komórkowe z poliuretanów
29 25.21.42-30.10 Płyty faliste z poliestrów
30 ex 25.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)
31 25.24.28-40.00 Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
32 ex 26.11 Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane
33 ex 26.12 Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce - wyłącznie szkło budowlane
34 ex 26.14.12 Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20)
35 ex 26.15.12 Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.;
szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży
36 26.22 Wyroby sanitarne ceramiczne
37 26.30.1 Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe
38 ex 26.40 Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)
39 26.5 Cement, wapno i gips
40 ex 26.6 Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
1) płyt kamiennych surowych,
2) wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych
41 26.82.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
42 26.82.13-00.1 Mieszanki mineralno-bitumiczne
43 26.82.13-00.6 Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne
44 26.82.16-10 Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej
45 ex 26.82.16-20 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami - z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30)
46 26.82.16-30 Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane
47 ex 27.10.40 Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane
48 27.10.50 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach
49 ex 27.10.60 Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych
50 ex 27.10.70 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych
51 27.21.10 Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa
52 27.21.20 Złącza odlewane, z żeliwa
53 ex 27.22.10 Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych
54 ex 27.31 Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)
55 27.32 Wyroby walcowane na zimno płaskie
56 27.33 Wyroby formowane na zimno
57 27.34 Drut
58 27.42.24 Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm
59 ex 27.44.26 Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
60 ex 28.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych
61 28.11.23-40 Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym
62 28.11.23-50.3 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
63 28.11.23-50.4 Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe
64 28.11.23-62.72 Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
65 ex 28.11.23-62.79 Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych
66 28.11.23-62.8 Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań
67 28.11.23-63 Elementy budowlane stalowe, pozostałe
68 28.11.23-64 Elementy ramowe budowlane stalowe
69 28.11.23-76 Elementy budowlane
70 28.11.23-79 Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płyta warstwowa
71 ex 28.12.10 Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
72 ex 28.21.11-21.00 Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
73 ex 28.21.11-22.00 Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
74 ex 28.21.11-23 Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
75 ex 28.21.11-33 Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
76 ex 28.21.11-51 Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
77 28.22.11-30 Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa
78 28.22.11-50 Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali
79 ex 28.22.12 Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)
80 28.22.13-00.00 Części kotłów centralnego ogrzewania
81 28.30.12 Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami;
kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodna lub inne rodzaje pary
82 28.30.13 Części wytwornic pary
83 28.63.12-30.00 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe
84 ex 28.63.12-50 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)
85 ex 28.63.13 Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane
86 ex 28.63.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane
87 28.73.11-31.50 Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie
88 28.73.12-70.13 Przewody gołe napowietrzne z aluminium
89 ex 28.73.12-70.30 Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium - wyłącznie przewody napowietrzne
90 ex 28.73.13-20 Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
91 ex 28.73.13-30 Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
92 ex 28.73.13-43 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
93 ex 28.73.13-44 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
94 ex 28.73.13-45 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
95 ex 28.74.11 Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące
96 28.75.11-10 Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej
97 28.75.11-21.00 Wanny żeliwne (również emaliowane)
98 28.75.11-25 Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)
99 28.75.11-31.1 Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe
100 28.75.11-31.2 Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane
101 28.75.11-31.4 Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane
102 28.75.11-31.50 Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe
103 28.75.11-31.86 Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali
104 28.75.11-35.10 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi
105 28.75.11-37.20 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium
106 ex 28.75.27-13.00 Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki)
107 28.75.27-31.10 Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali
108 28.75.27-31.90 Szczeble ze stali, pozostałe
109 28.75.27-37.1 Osłony instalacji budowlanych, ze stali
110 28.75.27-37.2 Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali
111 28.75.27-37.3 Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali
112 28.75.27-37.4 Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe
113 28.75.27-53.10 Grzejniki z aluminium
114 28.75.27-55.1 Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe
115 28.75.27-55.2 Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe
116 28.75.27-55.3 Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe
117 28.75.27-59.30 Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi
118 28.75.27-87.1 Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium
119 28.75.27-87.2 Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali
120 29.12.24-80.41 Hydrofory
121 29.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.
122 29.21.14-30.00 Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz;
części rusztów mechanicznych
123 29.24.12-30.3 Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej
124 29.24.12-70.33 Filtry przykotłowe oleju
125 29.71.25-30.00 Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)
126 29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
127 ex 29.71.28-10 Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych
128 ex 29.72.11-13 Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych
129 29.72.11-50.11 Kuchnie węglowe stałe
130 29.72.12-33.10 Piece grzewcze gazowe
131 29.72.12-33.20 Piece uniwersalne
132 29.72.12-70.10 Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione
133 29.72.12-70.20 Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione
134 ex 29.72.14 Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze
135 ex 29.72.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)
136 ex 31.20.21-50.30 Bezpieczniki wielkiej mocy do napiec mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
137 ex 31.20.31-70.1 Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia
138 ex 31.20.31-70.2 Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia
139 31.20.32-03.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
140 31.20.32-05.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
141 ex 31.20.40-30.9 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe - wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, - 05.20)
142 ex 31.20.40-90.30 Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
143 ex 31.30.13-71.1 Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
144 31.30.13-71.39 Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze lub równe 1000V - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
145 ex 31.30.13-73.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
146 31.30.13-73.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
147 31.30.13-73.40 Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
148 ex 31.30.13-75.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
149 31.30.13-75.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze niż 1000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
150 ex 31.30.14 Przewody elektryczne, do napiec powyżej 1000 V - z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)
151 31.50.24-00.1 Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane
152 ex 31.50.25-11 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
153 ex 31.50.25-12 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
154 ex 31.50.25-31 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (>= IP20) do żarówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych
155 ex 31.50.25-32 Oprawy oświetleniowe przemysłowe ( >= IP20), do świetlówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych
156 ex 31.50.25-39 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (>= IP20), pozostałe - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek
157 ex 31.62.14-50.1 Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
158 ex 33.20.52-83.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
159 ex 33.20.52-89.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno niewymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
160 33.20.63-30 Gazomierze
161 33.20.63-50.1 Wodomierze
162 33.20.63-70.2 Liczniki elektryczne prądu zmiennego
163 33.20.70-15.00 Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)
164 33.20.70-19.00 Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)
165 33.20.70-50.42 Reduktory membranowe
166 ex 36.63.40-00.2 Wykładziny podłogowe z podłożem - z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych
167 bez względu na symbol PKWiU Armatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:
- armatura z żeliwa szarego,
- zasuwy,
- zawory,
- przepustnice
Armatura metalowa sieci domowej
168 bez względu na symbol PKWiU Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania praca systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
169 bez względu na symbol PKWiU Panele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej
170 bez względu na symbol PKWiU Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalna perforacje lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.


Zwrot VAT dla osób fizycznych
strona główna działu

Program Formularze VZM-1 podatki.biz
wersja instalacyjna, opis

1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) pod pojęciem podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484).
2 Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 i z 2005 r. Nr 90, poz. 760).