Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:
Nowości w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020

Termin szkolenia:
27.11.2019
Warszawa (mazowieckie)

Dane uczestnika szkolenia
Dane dotyczące płatnika (osoby fizyczne zgłaszające się samodzielnie powinny podać adres, miejscowość oraz kod pocztowy)
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TaxNet spółka z o.o. w Tychach w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin sklepu podatki.biz umieszczony na stronie http:://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) do celów informacyjnych dotyczących innych szkoleń organizowanych przez TaxNet sp. z o.o. lub jego partnerów. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer:
32 327-76-33 lub 32 328-50-19