Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:
Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT po zmianach przepisów

Termin szkolenia:
18.09.2024
szkolenie on-line (inne)

Dane uczestnika szkolenia
Dane dotyczące płatnika (osoby fizyczne zgłaszające się samodzielnie powinny podać adres, miejscowość oraz kod pocztowy)
 
 

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że zostałem poinformowany(a) o utracie przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem sklepu podatki.biz umieszczony na stronie http:://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TaxNet spółka z o.o. w Tychach w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin sklepu podatki.biz umieszczony na stronie http:://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) do celów informacyjnych dotyczących innych szkoleń organizowanych przez TaxNet sp. z o.o. lub jego partnerów. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.