Nasi Trenerzy:

 

Elżbieta Kowalska

Doświadczony i ceniony wykładowca, praktyk biznesu (doradca w zakresie finansów i zasad funkcjonowania podmiotów sektora MŚP), ekspert w zakresie rachunkowości i wdrożeniowiec systemów informatycznych w rachunkowości, kadrach i płacach. Ukończyła studia w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Jest współautorem pozycji zwartych i publikuje w wydawnictwie Infor (Biuletyn Rachunkowości i Finansów; Biuletyn Głównego Księgowego). Ekspert PARP w dziedzinie: Prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE. Poza tym, prowadzi też niezależne szkolenia oraz uczestniczy w pracach monitorujących realizację projektów unijnych, z kręgu tzw. ekonomii społecznej. Jako licencjonowany coach spółki Sage, zajmuje się aplikacjami modułów programu Symfonia Premium, w szeroko pojętej rachunkowości oraz kadrach i płacach (przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora finansów publicznych). W szczególności, specjalizuje się w zagadnieniach:

  • ewidencji i rozliczania działalności podmiotów gospodarczych;
  • kadrowo-płacowych;
  • wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych;
  • rachunku kosztów i budżetowania


Prowadzi szkolenia zamknięte z prawa pracy oraz prawa podatkowego - więcej informacji