Nasi Trenerzy:

 

Adam Bartosiewicz

Doktor nauk prawnych specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym. Stale współpracuje z "Rzeczpospolitą" i jej dodatkiem "Dobra Firma", od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów "Vademecum Doradcy Podatkowego". Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, zarówno dla doradców podatkowych, przedsiębiorców, jak i pracowników urzędów i izb skarbowych.

Jest autorem bądź współautorem znanych i cenionych pozycji, takich jak: "Komentarz PIT" (wyd. Wolters Kluwer), "Komentarz VAT" (wyd. Wolters Kluwer), "Komentarz KKS" (wyd. Beck), "Komentarz do ustawy o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym" (wyd. Wolters Kluwer), "Leksykon ryczałtu" (wyd. Unimex), "Leksykon Ordynacji podatkowej" (wyd. Unimex), "Komentarz do ustawy abolicyjnej" (wyd. Wolters Kluwer), "VAT. 1334 interpretacji i wyjaśnień" (wyd. Wolter Kluwer).

Jego publikacje powoływane są w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje także jako nauczyciel akademicki.


Prowadzi szkolenia zamknięte w dziedzinie podatku VAT - więcej informacji