Szkolenia otwarte:

 

Podatek VAT w roku 2020 - najważniejsze problemy i konsekwencje ostatnich zmian

Opis szkolenia:

Liczba wprowadzonych zmian w ustawie o VAT, które obowiązują od niedawna jest rekordowa. Są to zmiany dotykające istotnych obszarów, wpływające na praktykę rozliczeń podatku, prawo do odliczenia, konstrukcję pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialność solidarną czy konieczność stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. białej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczające było zapoznanie się z nowymi przepisami, które wchodziły w życie na przełomie roku, tak w roku 2020 konieczna staje się ponowna analiza uregulowań VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I właśnie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w 2020 roku jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie rozwiązań w VAT rzutujących na praktykę podatkową roku 2020. Oprócz omówienia zmian, które weszły już w życie, zostaną zaprezentowane rozwiązania, które zaczną obowiązywać w trakcie roku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Doradcy podatkowi, księgowi, pracownicy i właściciele biur rachunkowych, przedsiębiorcy, doradcy prawni, kierownicy projektów w firmach programistycznych, osoby zajmujące się tematyką VAT.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i liczbę godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej  płatności (split payment)
 2. Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej.
 3. Informacja podsumowująca
 4. Obowiązek posiadania rachunku firmowego
 5. Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK
 6. Kasy fiskalne on-line
 7. Biała księga podatników VAT - nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia  
 8. Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015
 9. Opodatkowanie czasopism 
 10. Uchylenie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - zasady dokonywania korekt oraz okres przejściowy
 11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 12. Matryca podatkowa VAT
 13. Wiążąca informacja stawkowa - nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 14. Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym 
 15. Eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi
 16. Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 17. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 18. Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 19. Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 20. Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 21. Mosty transgraniczne
 22. Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 23. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie importu towarów i WNT
 24. Ograniczenie stosowania zwolnień w podatku VAT w przypadku działań organów podatkowych i komorników
 25. Zwrot podatku w terminie 25 dni - korekta regulacji
 26. Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 27. Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 28. Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 29. Zmiany dotyczące faktur VAT RR 
 30. Centralny rejestr faktur.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe

b) obiad

c) serwis kawowy

d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: