Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Podatki 2020: Zmiany i nowości w VAT, PIT, CIT i ZUS

Kilkadziesiąt istotnych zmian w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz w prawie ubezpieczeń społecznych weszło w życie pod koniec roku 2019 i na początku 2020 r. Oznacza to sporo dodatkowej pracy dla osób zajmujących się księgowością i ubezpieczeniami. W dziale szkoleń Podatki.biz przygotowaliśmy specjalny e-kurs, który pozwoli na szybkie zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi praktycznych aspektów wprowadzanych zmian. E-kurs ma charakter przekrojowy. W każdej lekcji omawiamy zmiany (lub ich część) dotyczące jednego podatku lub rodzaju podatku. Przedstawiamy treść nowych przepisów, uzasadnienie prezentowane przez projektodawców i komentarz. Tam gdzie to jest możliwe, przedstawiamy również wyjaśnienia i urzędowe informacje dodatkowe. Pomoże to zrozumieć intencje ustawodawcy i będzie przydatne w chwilach, w których konieczne stanie się rozstrzyganie ewentualnych wątpliwości.

Cel e-kursu

Naszym celem jest przedstawienie w sposób zrozumiały i kompleksowy zmian, które mają istotny wpływ na codzienną praktykę zawodową osób zajmujących się rozliczaniem podatków oraz ubezpieczeń przedsiębiorców i innych organizacji. Układ e-kursu i fakt, że materiały będą dostępne cały czas, również po jego zakończeniu, pozwolą wszystkim zainteresowanym na stały, bieżący i błyskawiczny dostęp do pełnego zestawu informacji - to z pewnością pomoże uniknąć wielu pułapek i niebezpieczeństw wynikających z braku odpowiedniego działania przystosowującego.

Formuła e-kursu

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję.

Szczegółowy program e-kursu:

Lekcja 1

Podatek VAT - część 1

 • Rejestr podatników VAT - zawartość, dostępność, zmiany danych
 • Konsekwencje braku weryfikacji podatników w rejestrze podatników VAT
 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment)
 • Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących podzielonej płatności
 • Odpowiedzialność solidarna w VAT
 • Rejestracja, wykreślenie, ponowna rejestracja podatników VAT w 2020 r.

 

Lekcja 2

Podatek VAT - część 2

 • Wiążąca informacja stawkowa
 • Klasyfikacje stosowane dla celów VAT: Nomenklatura scalona CN, PKWiU 2015
 • Matryca VAT
 • Zmiany dotyczące zwrotu VAT w 2020 r.
 • Pozostałe zmiany w VAT

 

Lekcja 3

Kasy fiskalne, paragony, faktury

 • Kasy fiskalne on-line - rozszerzenie zakresu obowiązywania w 2020 r.
 • Ulga na zakup kas fiskalnych on-line
 • Faktury wystawiane na podstawie paragonu fiskalnego
 • Zasady stosowania zwolnień z obowiązku rejestracji w 2020 r.

 

Lekcja 4

Podatki PIT i CIT - część 1

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT po stronie dłużnika i wierzyciela
 • Sankcyjne wyłączenia z kosztów podatkowych w PIT i CIT w 2020 r.
 • Nowa stawka podatkowa w PIT - przepisy przejściowe, zasady rozliczeń na przełomie roku
 • Wyższe koszty pracownicze - przepisy przejściowe, zasady rozliczeń na przełomie roku

 

Lekcja 5

Podatki PIT i CIT - część 2. Ubezpieczenia społeczne

 • Zmiana klasyfikacji statystycznej PKWiU 2008 na klasyfikację PKWiU 2015
 • Marynarze i zwolnienie z PIT
 • Indywidualny rachunek podatkowy
 • ZUS przedsiębiorców w 2020 r. - mały ZUS, nowa ulga ZUS dla mikroprzedsiębiorców
 • Minimalne wynagrodzenie miesięczne i godzinowe - zmiany w wypłatach, składkach, świadczeniach, grzywnach i opłatach dodatkowych
 • Pozostałe zmiany w PIT i CIT

Koszt szkolenia:

290 zł netto (356,70 zł brutto).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: