Szkolenia otwarte:

 

Ważne zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT w 2020 r.

Opis szkolenia:

Przełom roku jak zwykle przynosi duże zmiany w podatkach. W tym roku dotyczy to również podatków dochodowych - PIT i CIT. Nowa  ulga na złe długi w PIT i CIT, która dla dłużników oznacza dodatkowe konsekwencje, wiele różnego rodzaju dodatkowych sankcji w przypadku niewłaściwej implementacji przepisów o VAT, zmiany dotyczące optymalizacji podatkowej i wiele innych - równie ważnych (chociażby nowe koszty pracownicze, zwolnienia z PIT itp.).

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu kompleksowe i wyczerpujące zapoznanie ze zmianami w podatku CIT i PIT i ich wpływem na praktykę podatkową w 2020 roku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Zapraszamy księgowych, doradców podatkowych, prawników, osoby zajmujące się rozliczaniem podatków dochodowych w biurach rachunkowych oraz osoby, zajmujące się rozliczaniem własnych podatków.

Program szkolenia:

1. Nowa ulga w podatkach dochodowych - ulga na złe długi w PIT i CIT, warunki korzystania z ulgi, sytuacja wierzyciela i dłużnika (od 1.01.2020 r.)

2. Korekta rozliczeń i wtórne zastosowanie obowiązkowej podzielonej płatności a prawo do kosztów podatkowych (od 1.01.2020 r.)

3. Zmiany w PIT i VAT dotyczące ochrony środowiska - rozszerzenie zwolnienia z PIT dla dotacji,  jednolita, obniżona stawką VAT (8% wobec dotychczasowych 23%) dostawy i budowy mikroinstalacji OZE (od 1.01.2020 r.)

4. Zwolnienie z PIT dla marynarzy (od 1.01.2020 r.)

5. Zmiana klasyfikacji statystycznej PKWiU 2008 na nową klasyfikację PKWiU 2015- skutki dla celów podatkowych od 2020 r.

6. Przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej przy użyciu struktur hybrydowych- nowelizacja ustawy o CIT, ustawy o PIT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i Ordynacji podatkowej

7. IP Box - stawka 5% dopiero w zeznaniu za 2019 rok - w 2020 roku

8. Indywidualny rachunek podatkowy- rozliczenie podatku PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa  (od 1.01.2020 r.)

9. Finansowanie działalności z własnych środków - koszty w CIT, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zatrzymanych kapitałów (dopłat i zysków) (od 1.01.2020 r.)

10. Biała lista podatników VAT- sankcje w podatkach dochodowych (od 1.01.2020 r.)

11. PIT 2019 -  zerowy podatek PIT dla osób w wieku do 26 lat, dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zleceń - zmiany od 1.08.2019 r.

12. PIT 2020 - nowa skala podatkowa, zmiany w zakresie stawek i kosztów uzyskania przychodu -  zmiany od 1.10.2019 r. i 1.01.2020 r. dotyczące  pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów

13. Nowe rozporządzenie w zakresie wzorów formularzy zeznań rocznych składanych przez podatników CIT (od 15.10.2019 r.)- dotyczy wzorów formularzy do rozliczania exit tax (CIT/PM), ulgi IP BOX (CIT/IP) oraz walut wirtualnych (CIT/WW).

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 

Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

Termin i miejsce: