Szkolenia otwarte:

 

Tajemnica przedsiębiorstwa - jak chronić klientów, dostawców, informacje biznesowe, know-how, pomysły, przewagę konkurencyjną. Utworzenie i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Po szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • Jak chronić informacje, które tworzą przewagę konkurencyjną firmy 
 • Jak chronić klientów przed przejęciem przez pracownika
 • Co zrobić, kiedy twój pracownik lub były pracownik narusza Tajemnicę Przedsiębiorstwa
 • Jak zabezpieczyć pracę działu handlowców przed kradzieżą wyników przez jednego handlowca
 • Jak zabezpieczyć firmę przed wyciekiem informacji handlowych

Dla kogo jest to szkolenie?

 • pracowników działów odpowiedzialnych za ochronę informacji
 • menedżerów, członków zarządu
 • właścicieli firm
 • pracowników działów prawnych
 • pracowników działów kadr
 • prawników

Program szkolenia:

 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa - implementacja Dyrektywy UE dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa do polskiego prawa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a dane osobowe (RODO)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a patent, znak towarowy, prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej
 • Czas trwania tajemnicy przedsiębiorstwa, zmiany w zakresie stosunków pracowniczych
 • Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Utworzenie i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 1. Informacje, które kwalifikują się do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Przykłady
 2. Działania w celu zachowania poufności informacji. Przykłady. Wyższy poziom staranności wymagany od przedsiębiorców.
 3. Procedury związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykłady
 4. Umowa o zachowaniu poufności - kiedy i jak stosować, praktyczne klauzule
 5. Umowa o zakazie konkurencji - kiedy i jak stosować
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z podwykonawcami, zleceniobiorcami, kontrahentami, w relacjach B2B
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych
 • Odejście pracownika lub współpracownika - jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w takiej sytuacji
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, najczęstsze przykłady
 • Dozwolone samodzielne odkrycie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa (reverse engineering)
 • Sygnaliści (Whistleblowers)
 • Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Osoba prowadząca:

Robert Solga - radca prawny specjalizujący się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,  występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza, jak chronić się przed nieuczciwą konkurencją ze strony pracowników, byłych pracowników oraz konkurentów. Pomaga firmom w procesie odejścia pracowników i incydentach związanych z przejmowaniem klientów lub pracowników. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji". Doświadczony trener, prowadzi szkolenia od 2005 roku.

Organizator szkolenia:

SDB Katarzyna Solga i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt bezpośredni z organizatorem szkolenia:

tel.: 32 284 25 85.
mobile: 662 050 782
e-mail: szkolenia@solga.pl

Kontakt z działem szkoleń podatki.biz:

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • parking na terenie hotelu

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: