Szkolenia otwarte:

 

Najnowsze zmiany w podatku PIT 2019

Opis szkolenia:

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym rocznie. Ustawodawca nie powinien zatem wprowadzać w trakcie roku przepisów, które zmieniają zasady odprowadzania tego podatku. Wyjątkiem mogą być zmiany korzystne dla podatników, a wyjątkowo dużo takich zmian wchodzi w życie w trakcie 2019 r. 
Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające zwolnienie z podatku dochodowego części przychodów dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Natomiast od 1 października mają zacząć obowiązywać przepisy zmniejszające pierwszą stawkę podatkową z 18 na 17 % i podwyższające koszty uzyskania przychodu. Na przyjęcie przez ustawodawcę oczekuje również zwolnienie z podatku dla marynarzy pływających nie tylko na polskich statkach. Jednocześnie, w trakcie 2019 r., Minister Finansów wydanymi rozporządzeniami oraz oficjalnymi wyjaśnieniami próbował trochę naprawić część niefortunnych przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.; odroczono wejście w życie przepisy o exit-tax i podatku u źródła, wyjaśniono wątpliwości dotyczące ulgi dla innowacyjnych (IP Box).

Cel szkolenia:

Ilość wspomnianych wyżej zdarzeń powoduje, że podatnicy i płatnicy mogą mieć problem z monitorowaniem zmian, które wchodzą w życie z trakcie roku podatkowego. Zapraszamy zatem na szkolenie, przygotowane przez znanego Państwu doradcę podatkowego i Trenera, Pana Mariusza Makowskiego. Szkolenie przeprowadzi Uczestników przez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wprowadzone zostały (lub wprowadzone zostaną) w trakcie 2019 r. oraz zmiany, które będą z dużą pewnością obowiązywały od 2020 r. Omówione zostaną też stosunkowo nowe przepisy (m.in. podatek u źródła, IP-BOX), których stosowanie sprawia podatnikom szczególnie wiele problemów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do przedsiębiorców, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych i wszystkich osób zajmujących się na co dzień przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia

I. Ulga dla osób, które nie ukończyły 26 lat obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r.
 • Zakres ulgi

- Przychody objęte zwolnieniem

- Podatnicy objęci ulgą, ograniczenia dla nierezydentów

 • Korzystanie z ulgi w 2019 r

- Oświadczenie dla płatnika

- Zasady ustalania kosztów, pobór zaliczek

 • Ulga w 2020 r.

- Obowiązki płatników, ustalanie kosztów, zaliczek

- Oświadczenie o zwolnieniu płatnika z obowiązku stosowania ulgi

II. Planowane zmiany wchodzące w życie od 1 października 2019 r.:
 • Obniżenie pierwszej stawki podatku do 17%
- Zasady obowiązujące w miesiącach X-XII 2019 r.
- Stawka 17,75%
- Kwota wolna od podatku
- Zasady poboru zaliczek
- Obniżenie zaliczki dla podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej
 • Zasady obowiązujące od 2020 r.
- Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku
- Podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
- Zasady obowiązujące w okresie X-XII 2019 r.; koszty miesięczne i limity roczne za 2019 r.
- Zasady obowiązujące od 2020 r. - koszty miesięczne i limity roczne
 
III. Zwolnienie w PIT dochodów uzyskiwanych przez marynarzy pracujących na statkach państw UE i EOG
 
IV. Exit-tax - przepisy obowiązujące od 1.1.2019 r. i zmiany wprowadzone w trakcie 2019 r.
 • Stawki podatku dla osób fizycznych
 • Zdarzenia powodujące powstanie dochodu z niezrealizowanych zysków
- przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP
- zmiana rezydencji podatkowej
 • Dochód z niezrealizowanych zysków
 • Limit wartości rynkowej składników majątku
 • Zwolnienia z podatku, zwrot zapłaconego podatku
 • Zmiany, które weszły w życie w trakcie 2019 r.
- deklaracja PIT-NZ
- przedłużenie terminów do wpłaty podatku 
 
V. IP Box - ulga dla podatników uzyskujących dochody z praw własności intelektualnej 
 • 5% stawka podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • Prawa własności intelektualnej
 • Wysokość dochodu podlegającego uldze
 • Zasady ustalania kosztów
 • Obowiązki podatników
- wyodrębnienie preferencyjnie opodatkowanych dochodów w księgach
- zasady prowadzenia ksiąg
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15.07.2019 r.
 
VI. Podatek u źródła - obowiązki polskich płatników w zakresie podatku, zmiany obowiązujące od 2019 r.
 • Obowiązki płatników w zakresie podatku u źródła
- rozpoznanie obowiązku poboru podatku
- stawki podatku u źródła
- obliczenie i pobór podatku (ubruttowienie)
- odprowadzenie podatku - terminy
- roczne deklaracje podatkowe (PIT-8AR, CIT-10Z)
- informacja IFT
 • Regulacje obowiązujące od 2019 r.
- obowiązki płatnika przy wypłatach przekraczających 2 mln zł
- zwrot podatku
- możliwość niepobrania podatku (oświadczenie płatnika)
- nowa definicja rzeczywistego właściciela
 • Odroczenie nowych regulacji do 30 czerwca 2019
 • Projekt objaśnień z 19.06.2019 r. w sprawie zasad poboru podatku u źródła.

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Informację odnośnie miejsca i prowdzącego:
Szkolenia w Warszawie (11.01.2019 r.), Poznaniu (10.01.2019 r.) oraz Gdańsku (17.01.2019 r.) prowadzi: Mariusz Makowski
Szkolenia we Wrocławiu (09.01.2019 r.), Katowicach (15.01.2019 r.) oraz Krakowie(16.01.2019 r. ) prowadzi: Michał Gruszczyński

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: