Szkolenia otwarte:

 

Nowości w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020

Opis szkolenia:

Liczba wprowadzonych i spodziewanych zmian w ustawie o VAT w roku 2019 już przekracza 50. I są to zmiany dotykające istotnych obszarów, wpływające na praktykę rozliczeń podatku, prawo do odliczenia, konstrukcję pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialność solidarną czy konieczność stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. białej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczające było zapoznanie się z nowymi przepisami, które wchodziły w życie na przełomie roku, tak w 2019 r. konieczna staje się ponowna analiza uregulowań VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I właśnie przedstawienie zmian, które zaczęły i zaczną obowiązywać w 2019 r., oraz zmian, które wejdą w życie na początku 2020 r., jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań w VAT wchodzących w życie w 2019 r. oraz na początku roku kolejnego. Oprócz omówienia zmian, które już zostały uchwalone, weszły niedawno w życie lub wejdą w życie w najbliższych tygodniach, w trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane projekty, których wprowadzenie jest już praktycznie przesądzone.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Doradcy podatkowi, księgowi, pracownicy i właściciele biur rachunkowych, przedsiębiorcy, doradcy prawni, kierownicy projektów w firmach programistycznych, osoby zajmujące się tematyką VAT.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i liczbę godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej  płatności (split payment)
 2. Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej.
 3. Informacja podsumowująca
 4. Obowiązek posiadania rachunku firmowego
 5. Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK
 6. Kasy fiskalne on-line
 7. Biała księga podatników VAT - nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia  
 8. Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015
 9. Opodatkowanie czasopism 
 10. Uchylenie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - zasady dokonywania korekt oraz okres przejściowy
 11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 12. Matryca podatkowa VAT
 13. Wiążąca informacja stawkowa - nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 14. Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym 
 15. Eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi
 16. Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 17. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 18. Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 19. Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 20. Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 21. Mosty transgraniczne
 22. Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 23. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie importu towarów i WNT
 24. Ograniczenie stosowania zwolnień w podatku VAT w przypadku działań organów podatkowych i komorników
 25. Zwrot podatku w terminie 25 dni - korekta regulacji
 26. Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 27. Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 28. Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 29. Zmiany dotyczące faktur VAT RR 
 30. Centralny rejestr faktur.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe

b) obiad

c) serwis kawowy

d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: