Szkolenia e-learningowe:

 

Mikro e-kurs: Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

Kontakty gospodarcze z zagranicą dla większości przedsiębiorców są już codziennością. Coraz częściej sprzedajemy i kupujemy poza granicami kraju, współpracujemy z nierezydentami, wysyłamy za granicę pracowników. Konieczne staje się opanowanie wiedzy, która do tej pory była niepotrzebna. Informacje dotyczące WDT, WNT, zasad dokumentowania eksportu i importu dla celów VAT, ustalania miejsca świadczenia usług i obowiązków podatkowych przy transakcjach międzynarodowych są trudno dostępne, nieusystematyzowane, a przede wszystkim napisane niełatwym, hermetycznym językiem. Tymczasem wszystkie biura rachunkowe, księgowi rozliczający przedsiębiorców i doradcy podatkowi muszą tą wiedzą dysponować swobodnie i bez lęku o popełnienie błędu.

Prezentujemy mikro e-kurs "Podatek VAT w obrocie międzynarodowym", który pozwoli, po jego ukończeniu, poruszać się swobodnie w obszarach związanych z VAT w obrocie międzynarodowym.

Cel mikro e-kursu

Mikro e-kursy - mimo swojej nazwy - dzięki ograniczeniu się do jednej, ściśle sprecyzowanej tematyki pozwalają na szybkie, kompleksowe i usystematyzowane opanowanie wiedzy w interesującym Uczestnika obszarze. Tak jest też i w tym przypadku. Uczestnicy po ukończeniu e-kursu będą potrafili właściwie ewidencjonować i dokumentować dla celów VAT obrót z zagranicą. Zdobędą wiedzę potrzebną do stosowania preferencyjnych stawek podatku, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca faktycznego opodatkowania transakcji.

Dla kogo przeznaczony jest mikro e-kurs

Mikro e-kurs kierujemy do osób, zajmujących się rozliczaniem podatku VAT: księgowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz osób, pomagających im w prowadzeniu rachunkowości. 

Jak przebiega mikro e-kurs

Mikro e-kursy składają się z trzech lekcji. Koncentrują się na wybranych zagadnieniach, traktując je w sposób poszerzony, co pozwala na szybkie, skuteczne i tanie uzupełnienie wiedzy.
 
Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Szczegółowy program:

Lekcja 1
 
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) i Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
  • Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów - informacje ogólne
  • Dowody potwierdzające dokonanie WDT
  • Rejestracja na VAT-UE
  • Dowody pozwalające uznać dostawę towarów za WDT
  • Obowiązek podatkowy w WDT
  • Deklarowanie WDT
  • VAT-UE, czyli informacja podsumowująca
  • Fakturowanie a WDT
  • Inne przypadki uznania transakcji za WDT
  • Dokumentacja WDT nowego środka transportu
  • Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów - informacje ogólne
  • Czym jest WNT?
  • Opcja opodatkowania
  • Obowiązek podatkowy, czyli kiedy WNT ująć w rejestrze
  • Przesunięcie towarów do magazynu konsygnacyjnego a obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania WNT, czyli od jakiej kwoty wyliczyć podatek należny i podatek naliczony
  • Odliczenie podatku naliczonego
  • Obowiązki rejestracyjne
  • Obowiązki informacyjne
  • WNT nowego środka transportu
  • Ćwiczenia i pytania kontrolne
 
Lekcja 2
 
Eksport i import 

Eksport towarów

  • Definicja, wysokość stawki
  • Eksport - kiedy stawka 0%?
  • Zaliczka w eksporcie
  • Zaliczka w eksporcie a prawo podatnika do stawki 
  • Dokumenty potwierdzające eksport
  • Otrzymanie zaliczki a wywóz towarów

Import towarów

  • Procedury uproszczone a obowiązek zapłaty podatku
  • Deklarowanie podatku w deklaracji importowej
  • Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
  • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • Miejsce świadczenia z tytułu dokonanego importu
  • Podatek naliczony a import
 
Lekcja 3
 
Sprzedaż wysyłkowa. Fakturowanie i dokumentowanie obrotu z zagranicą
 
Sprzedaż wysyłkowa
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - zasady opodatkowania
  • Sprzedaż wysyłkowa - definicje
  • Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
  • Podatek w kraju przeznaczenia
  • Potwierdzenie dostarczenia towaru
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a kasa rejestrująca
  • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
  • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a kasa rejestrująca
  • Fakturowanie sprzedaży wysyłkowej
Fakturowanie i dokumentowanie obrotu z zagranicą
  • Kto wystawia fakturę?
  • Fakturowanie WDT i usług opodatkowanych poza terytorium kraju - szczególne elementy na fakturze
  • Faktura uproszczona - nie zawsze w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • Korekta faktury
  • Dokumenty wewnętrzne
  • Termin wystawiania faktur
  • Dokumentowanie sprzedaży zagranicznej

- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

- Eksport

- Sprzedaż wysyłkowa

  • Dokumentacja ewidencyjna
  • Brak WNT a obowiązki ewidencyjne
  • Ćwiczenia i pytania kontrolne

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 119 zł netto (146,37 zł brutto)

Cena obejmuje:

  • dostęp do platformy e-learningowej
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: