Szkolenia e-learningowe:

 

Mikro e-kurs: Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

Termin i miejsce: 26.11.2019, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 119,00 zł (146,37 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Kontakty gospodarcze z zagranicą dla większości przedsiębiorców są już codziennością. Coraz częściej sprzedajemy i kupujemy za granicą, współpracujemy z nierezydentami, wysyłamy za granicę pracowników. Konieczne staje się opanowanie wiedzy, która do tej pory była niepotrzebna. Informacje dotyczące WDT, WNT, zasad dokumentowania eksportu i importu dla celów podatku VAT, ustalania miejsca świadczenia usług i obowiązków podatkowych przy transakcjach międzynarodowych są trudno dostępne, nieusystematyzowane, a przede wszystkim napisane niełatwym, hermetycznym językiem. Tymczasem wszystkie biura rachunkowe, księgowi rozliczający przedsiębiorców, doradcy podatkowi muszą tą wiedzą dysponować swobodnie i bez lęku o popełnienie błędu.
 
Prezentujemy mikro e-kurs: Podatek VAT w obrocie międzynarodowym, który pozwoli, po jego ukończeniu, poruszać się swobodnie w obszarach związanych z podatkiem VAT w obrocie międzynarodowym. 
 

Cel mikro e-kursu

Mikro e-kursy, mimo swojej nazwy, dzięki ograniczeniu się do jednej, ściśle sprecyzowanej tematyki, pozwalają na szybkie, kompleksowe i usystematyzowanie opanowanie wiedzy w interesującym Uczestnika obszarze. Tak jest też i w tym przypadku. Uczestnicy, po ukończeniu  e-kursu, będą potrafili właściwie ewidencjonować i dokumentować dla celów VAT obrót z zagranicą. Zdobędą wiedzę, niezbędną do stosowania preferencyjnych stawek podatku VAT, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca faktycznego opodatkowania transakcji.  

 

Dla kogo przeznaczony jest mikro e-kurs

Mikro e-kurs kierujemy do osób, zajmujących się rozliczaniem podatku VAT: księgowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz osób, pomagających im w prowadzeniu rachunkowości. 

 

Jak przebiega mikro e-kurs?

Mikro e-kursy składają się z trzech lekcji, wysyłanych po jednej co tydzień, lub - jeśli Użytkownik zgłosi takie życzenie, od razu w jednej przesyłce. Podobnie jak "duże" e-kursy oprócz lekcji (każda to osobny e-book pdf) uzupełnione są o testy, rozwiązywane na platformie podatki.biz. W odróżnieniu jednak od e-kursów dużych, mikro e-kursy koncentrują się na wybranych zagadnieniach, traktując je w sposób poszerzony. To pozwala na szybkie, skuteczne i tanie uzupełnienie wiedzy.

Uczestnicy mikro e-kursów mogą uzyskać, podobnie jak uczestnicy kursów dużych, certyfikat ukończenia, pod warunkiem uzyskania co najmniej 60% zaliczonych odpowiedzi testowych. Certyfikat wysyłamy w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku, lub w formie papierowej (opcja).

Zaletą mikro e-kursów jest ich cena - wynosi ona tylko 119 zł netto (146,37 zł brutto).

Szczegółowy program:

Lekcja 1
 
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) i Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów - informacje ogólne
 • Dowody potwierdzające dokonanie WDT
 • Rejestracja na VAT-UE
 • Dowody pozwalające uznać dostawę towarów za WDT
 • Obowiązek podatkowy w WDT
 • Deklarowanie WDT
 • VAT-UE, czyli informacja podsumowująca
 • Fakturowanie a WDT
 • Inne przypadki uznania transakcji za WDT
 • Dokumentacja WDT nowego środka transportu
 • Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów - informacje ogólne
 • Czym jest WNT?
 • Opcja opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy, czyli kiedy WNT ująć w rejestrze
 • Przesunięcie towarów do magazynu konsygnacyjnego a obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania WNT, czyli od jakiej kwoty wyliczyć podatek należny i podatek naliczony
 • Odliczenie podatku naliczonego
 • Obowiązki rejestracyjne
 • Obowiązki informacyjne
 • WNT nowego środka transportu
 • Ćwiczenia i pytania kontrolne
 
Lekcja 2
 
Eksport i import 

Eksport towarów

 • Definicja, wysokość stawki
 • Eksport - kiedy stawka 0%?
 • Zaliczka w eksporcie
 • Zaliczka w eksporcie a prawo podatnika do stawki 
 • Dokumenty potwierdzające eksport
 • Otrzymanie zaliczki a wywóz towarów

Import towarów

 • Procedury uproszczone a obowiązek zapłaty podatku
 • Deklarowanie podatku w deklaracji importowej
 • Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Miejsce świadczenia z tytułu dokonanego importu
 • Podatek naliczony a import
 
Lekcja 3
 
Sprzedaż wysyłkowa. Fakturowanie i dokumentowanie obrotu z zagranicą
 
Sprzedaż wysyłkowa
 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - zasady opodatkowania
 • Sprzedaż wysyłkowa - definicje
 • Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • Podatek w kraju przeznaczenia
 • Potwierdzenie dostarczenia towaru
 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a kasa rejestrująca
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a kasa rejestrująca
 • Fakturowanie sprzedaży wysyłkowej
Fakturowanie i dokumentowanie obrotu z zagranicą
 • Kto wystawia fakturę?
 • Fakturowanie WDT i usług opodatkowanych poza terytorium kraju - szczególne elementy na fakturze
 • Faktura uproszczona - nie zawsze w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Korekta faktury
 • Dokumenty wewnętrzne
 • Termin wystawiania faktur
 • Dokumentowanie sprzedaży zagranicznej

- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

- Eksport

- Sprzedaż wysyłkowa

 • Dokumentacja ewidencyjna
 • Brak WNT a obowiązki ewidencyjne
 • Ćwiczenia i pytania kontrolne

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 119 zł netto (146,37 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do testów on-line
 • certyfikat w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku lub
 • certyfikat drukowany przesłany na adres pocztowy Uczestnika (opcja)

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce:    
26.11.2019, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 119,00 zł (146,37 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »