Szkolenia e-learningowe:

 

Mikro e-kurs: VAT: Prawo do odliczenia; Korekty podatku; Proporcja VAT - transakcje krajowe

Prawo czynnego podatnika VAT do odliczenia VAT naliczonego przy zakupach jest jednym z praw podstawowych, które teoretycznie nie powinno podlegać ograniczeniom. VAT jest jednak wrażliwy na nadużycia, co powoduje szczególną ostrożność fiskusa i ustawodawców starających się nieustannie formalizować i ograniczać prawo do odliczenia poprzez nakładanie kolejnych warunków i obostrzeń. Znajomość przepisów wydaje się w tym obszarze szczególnie ważna ze względu na sankcje, które grożą podatnikom starającym się o nieuzasadniony zwrot lub wykazującym kwoty podatku do odliczenia niezgodnie z ustawą o VAT. Ponieważ jednak przepisy unijne jednoznacznie opowiadają się za zasadą neutralności, VAT naliczony - przy zachowaniu zasad prawidłowego dokumentowania, związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną i przestrzeganiu procedur ? będzie pomniejszał VAT należny.

W mikro e-kursie "VAT: Prawo do odliczenia; Korekty podatku; Proporcja VAT - transakcje krajowe" przekazujemy informacje umożliwiające maksymalne wykorzystanie zasady neutralności. Pamiętajcie, że Wasze prawo do odliczenia VAT nie może być ograniczane w sposób niezgodny z prawem wspólnotowym, a posiadanie aktualnej wiedzy o prawach podatników VAT jest niezbędne, aby skutecznie te prawa egzekwować.

 

Cel mikro e-kursu

Mikro e-kursy, mimo swojej nazwy, dzięki ograniczeniu się do jednej, ściśle sprecyzowanej tematyki, pozwalają na szybkie, kompleksowe i usystematyzowane opanowanie wiedzy w interesującym Uczestnika obszarze. Uczestnicy, po ukończeniu  e-kursu, będą potrafili skutecznie korzystać z prawa do odliczenia podatku oraz zarządzania nadwyżkami podatku naliczonego nad podatkiem do zapłaty, w terminach, które wybiorą w zależności od swojej sytuacji podatkowej. Unikną również przykrych sytuacji, związanych z odpowiedzialnością karną skarbową i sankcjami VAT, nakładanymi w przypadku błędnego ustalenia wysokości podatku do odliczenia, zwrotu lub przeniesienia na następny miesiąc.

 

Dla kogo przeznaczony jest mikro e-kurs

Mikro e-kurs kierujemy do osób, zajmujących się rozliczaniem podatku VAT: księgowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz osób, pomagających im w prowadzeniu rachunkowości.

Cel mikro e-kursu:

Mikro e-kursy - mimo swojej nazwy - dzięki ograniczeniu się do jednej, ściśle sprecyzowanej tematyki pozwalają na szybkie, kompleksowe i usystematyzowane opanowanie wiedzy w interesującym Uczestnika obszarze. Uczestnicy po ukończeniu e-kursu będą potrafili skutecznie korzystać z prawa do odliczenia podatku oraz zarządzać nadwyżkami podatku naliczonego nad podatkiem do zapłaty w terminach, które wybiorą w zależności od swojej sytuacji podatkowej. Unikną również przykrych sytuacji związanych z odpowiedzialnością karną skarbową i sankcjami VAT nakładanymi w przypadku błędnego ustalenia wysokości podatku do odliczenia, zwrotu lub przeniesienia na następny miesiąc.

Jak przebiega mikro e-kurs

Mikro e-kursy składają się z trzech lekcji. Koncentrują się na wybranych zagadnieniach, traktując je w sposób poszerzony, co pozwala na szybkie, skuteczne i tanie uzupełnienie wiedzy.
 
Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Szczegółowy program:

Lekcja 1
 
Prawo do odliczenia podatku VAT
 • Ogólne zasady związane z prawem do odliczenia podatku VAT
 • Okres, w którym podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Nieskorzystanie z prawa do odliczenia
 • Okoliczności, w których nie przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony
 • Kiedy faktura nie stanowi źródła pomniejszenia podatku należnego?
 • Nabycie nieruchomości i prawo do pomniejszenia podatku należnego
 • Zwrot podatku
- 60 dni
- 180 dni
- 25 dni
 • Podzielona płatność a zwrot podatku VAT
 • Rachunek VAT
 • Ćwiczenia i pytania kontrolne
 
Lekcja 2
 
Sprzedaż mieszana, zmiana przeznaczenia, zbycie, korekty VAT
 • Korekta podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
 • Pojawia się sprzedaż zwolniona, czyli jak wyliczać podatek naliczony
 • Jak w różnych przypadkach prawidłowo ustalić proporcję VAT 
 • Wyjątki od zasady, czyli co wchodzi, a co nie wchodzi do proporcji?
 • Sprzedaż o charakterze pomocniczym - co to jest?
 • Rozpoczęcie działalności i sprzedaży mieszanej a ustalenie proporcji 
 • Pozostałe zasady dotyczące proporcji VAT
 • Sposób korekty podatku
 • Środki trwale, nieruchomości, a korekta podatku naliczonego
 • Sprzedaż środków trwałych w okresie korekty
 • Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT
 • Ćwiczenia i pytania kontrolne
 
Lekcja 3
 
Przegląd orzecznictwa unijnego i krajowego oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 • Przegląd orzecznictwa TSUE w sprawach prawa do odliczenia
 • Przegląd orzecznictwa krajowego w sprawach prawa do odliczenia
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Przegląd interpretacji podatkowych Dyrektora KIS

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 119 zł netto (146,37 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: