Szkolenia e-learningowe:

 

Mikro e-kurs: Wyjazdy służbowe pracowników i właścicieli firm

Wyjazdy służbowe zwykle stanowią znaczący składnik kosztów. Problemy występują na styku dwóch grup przepisów: prawa pracy i regulacji podatkowych. Problemy te szczególnie nasilają się w wypadku delegacji zagranicznych.

Prezentowany e-kurs pozwala na opanowanie, pogłębienie i usystematyzowanie informacji związanych z prawidłowym rozliczaniem i dokumentowaniem wyjazdów służbowych.

Jak przebiega mikro e-kurs

Mikro e-kursy składają się z trzech lekcji. Koncentrują się na wybranych zagadnieniach, traktując je w sposób poszerzony, co pozwala na szybkie, skuteczne i tanie uzupełnienie wiedzy.
 
Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję.

Szczegółowy program:

Lekcja 1

Delegacje krajowe

 • Wyjazd służbowy krajowy pracownika (Delegacja) - kiedy mamy do czynienia z wyjazdem służbowym
 • Czas trwania delegacji - początek i koniec delegacji krajowej
 • Polecenie wyjazdu w delegacji krajowej - co to jest polecenie wyjazdu, jak prawidłowo sporządzić polecenie wyjazdu, zakres informacji w poleceniu wyjazdu niezbędny do prawidłowego i szybkiego rozliczenia delegacji
 • Diety, ryczałty, zwroty kosztów - czyli jakie kwoty powinien otrzymać delegowany w delegacji krajowej
 • Dokumentowanie wydatków w krajowej podróży służbowej
 • Krajowa podróż służbowa właściciela firmy (wspólnika)
 • Krajowe podróże służbowe a koszty uzyskania przychodów
 • Podróże osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych a przychody i koszty uzyskania

 

Lekcja 2

Delegacje zagraniczne

 • Delegacje krajowe i zagraniczne - podobieństwa i różnice
 • Delegacja a oddelegowanie
 • Polecenie wyjazdu w przypadku delegacji zagranicznej
 • Delegacja do wielu krajów
 • Rodzaje i limity wydatków w delegacji zagranicznej
 • Dokumentowanie wydatków - dokumenty w językach obcych
 • Rozliczanie wydatków pracownika wyrażonych w walutach obcych
 • Rozliczanie kosztów podatkowych wyrażonych w walutach obcych

 

Lekcja 3

Delegacje krajowe i zagraniczne - problemy szczególne

 • Rozwiązania problemów związanych z czasem pracy w delegacjach
 • Delegacje krajowe i zagraniczne - przegląd interpretacji podatkowych

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 119 zł netto (146,37 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: