Szkolenia otwarte:

 

Trudne problemy w podatku VAT

Opis szkolenia:

Podatek VAT należy do tych zobowiązań, które najczęściej spędzają sen z powiek wszystkich zajmujących się podatkami. Rosnący fiskalizm i nowe sankcje w połączeniu z nieustannymi zmianami przepisów i interpretacji wprowadzają rozliczających ten podatek w niepewność. Zapraszamy na szkolenie, na którym Uczestnicy pozbędą się trapiących ich wątpliwości związanych z najczęściej występującymi trudnymi sytuacjami w podatku VAT. Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę związaną z rozliczaniem podatku i poznać rozwiązania najtrudniejszych problemów praktycznych. Dzięki możliwości zadawania pytań i dyskusji będzie można wyjaśnić zagadnienia, które sprawiają największe problemy. Koncentracja na wybranych, trudnych zagadnieniach pozwoli uniknąć straty czasu na oczywistości.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Na szkolenie zapraszamy osoby zajmujące się rozliczaniem podatków w firmach, biurach rachunkowych i pozostałych jednostkach, księgowych, przedsiębiorców, doradców podatkowych, doradców finansowych oraz wszystkich, którzy rozliczają podatek VAT w swoich organizacjach i zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z podatkiem VAT.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Zwrot podatku VAT w praktyce

 • Przesłanki do starania się o zwrot;
 • Skrócenie terminów;
 • Możliwe problemy i zapobieganie.

2. Podatek VAT do odliczenia

 • Działalność zwolniona i opodatkowana;
 • Zmiana przeznaczenia;
 • Prewspółczynnik i proporcja.

3. Samochód osobowy w firmie

 • Odliczenie podatku;
 • Kontrowersje orzecznicze;
 • Wykorzystywanie do celów prywatnych.

4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 • Definicja i zasady opodatkowania oraz odliczenia podatku naliczonego;
 • Obowiązki związane z deklarowaniem.

5. Należyta staranność w kontekście podatku VAT - wytyczne Ministerstwa Finansów

6. Planowane zmiany

 • Wiążąca Informacja Stawkowa;
 • Matryca stawek VAT - nowe symbole i klasyfikacje;
 • Kasy fiskalne;
 • JPK VAT.

7. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca:

Krzysztof Kaźmierski- absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność administracja publiczna, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności rachunkowość i podatki. Z tematyką podatków związany od 14 lat. Najpierw jako pracownik organów administracji podatkowej, przeprowadzający czynności sprawdzające (PIT, CIT, VAT), kontrole podatkowe (VAT) oraz postępowania podatkowe (PIT, CIT, VAT); obecnie specjalista do spraw podatków w spółce należącej do światowego koncernu branży automotive; autor wielu opracowań, artykułów, opinii, e-kursów.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: