Szkolenia otwarte:

 

Dochody z zagranicy - podatki w Polsce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych osiągających dochody z zagranicy.

Opis szkolenia:

Koniec roku i początek nowego to czas podatkowych podsumowań i rozliczeń z fiskusem. Jednym z bardziej problematycznych obszarów są rozliczenia dochodów zagranicznych - prawidłowe ustalenie podatku w przypadku tych dochodów wymaga bowiem nie tylko znajomości polskich przepisów ale także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym roku dodatkowe obawy wśród osób pracujących za granicą rodzi Konwencja MLI, która "hurtowo" zmieni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz "exit tax" - czyli podatek od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznych. Przedstawione zostaną zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów oraz metody unikania podwójnego opodatkowania. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozliczania dochodów z kilku krajów, przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, nauczą się prawidłowego sporządzenia zeznań dla osób osiągających dochody z kilku krajów.

Przedmiot szkolenia:

 • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów zagranicznych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i od osób fizycznych)
 • Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania dochodów zagranicznych
 • praktyczne poznanie metod unikania podwójnego opodatkowania
 • przedstawienie zasad poboru podatku u źródła przez polskich płatników
 • wyjaśnienie zasad opodatkowania dochodów z wielu krajów, szczególnie przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania
 • omówienie zasad na jakich rozliczają się osoby osiągające dochody zagraniczne
 • exit tax - jak się przed nim bronić

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku od dochodów zagranicznych, pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi, osoby uzyskujące dochody z zagranicy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja.

 1. Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
 2. miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD;
 3. znaczenie certyfikatów rezydencji;

2. Metody unikania podwójnego opodatkowania

 1. metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)
 2. metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)
 3. "ulga abolicyjna"
 4. Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania?

3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

 1. dochody z pracy najemnej
  1. ustalenie kraju źródła dochodów
  2. zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach
  3. opodatkowanie marynarzy
 2. wolny zawód
 3. członkowie rad nadzorczych
 4. artyści i sportowcy
 5. pracownicy państwowi
 6. emerytury

4. Obowiązki polskich płatników wypłacających dochody z tytułu pracy za granicą

5. Podatek u źródła

 1. opodatkowanie dywidend
  1. definicja dywidendy
  2. podział podatku pomiędzy państwo źródła a państwo siedziby odbiorcy
  3. stawki podatku u źródła
  4. osoba uprawniona do dywidend (beneficial owner)
  5. polskie przepisy w zakresie opodatkowania dywidend (w tym zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r.)
 2. opodatkowanie odsetek
  1. definicja odsetek
  2. podatek u źródła
 3. należności licencyjne
  1. definicja należności licencyjnych
  2. know how
  3. programy komputerowe
  4. polskie regulacje: prawa autorskie, użytkowanie urządzenia przemysłowego
  5. usługi niematerialne
 4. obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła
  1. terminy podatkowe
  2. deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT
  3. informacje o transakcjach i dochodach nierezydentów: ORD-W1, ORD-U
  4. zmiany od 2019 r.

6. Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

 1. pojęcie zakładu
 2. formy zakładu (biuro, budowa, zależny przedstawiciel)
 3. ustalanie zysków zakładu

7. Exit tax - nowy podatek od 2019 r.

 1. Definicje
 2. Zasady opodatkowania
 3. Obowiązki podatników

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowskidoradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: