Szkolenia otwarte:

 

Kierowcy transportu międzynarodowego - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe

Opis szkolenia:

Firmy transportowe zmagają się z wieloma problemami związanymi z zatrudnianiem kierowców pracujących w różnych państwach. Unia Europejska debatuje nad jednolitymi regulacjami dla kierowców, projektowane przepisy budzą wiele obaw. Obecny stan prawny również stwarza wiele problemów interpretacyjnych. Pracodawca zatrudniający kierowcę w transporcie międzynarodowym musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim regulacje wspólnotowe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Stosowanie tych przepisów w praktyce rodzi szereg problemów związanych również z tym, że polskie organy podatkowe i ZUS zdają się w wielu przypadkach również nie dość dobrze znać przepisy.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobodę delegowania pracowników i w niektórych kwestiach będzie miała zastosowanie również do kierowców. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom transportowym stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw, szczególnie te dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Wątpliwości budzą też polskie przepisy, które nierzadko wywołują rozbieżne orzeczenia sądów.

W związku z nadchodzącymi zmianami i w związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu kierowców niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele.

Cel szkolenia:

Szkolenie "Kierowcy transportu międzynarodowego - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego, by zatrudnienie kierowcy i wypełnianie obowiązków płatnika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą zatrudniania kierowców transportu międzynarodowego, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Uwaga: Omówione zostaną również projektowane zmiany przepisów unijnych dotyczące zatrudniania kierowców.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm transportowych, przedsiębiorców, doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, agencji zatrudnienia i innych osób zajmujących się transportem międzynartodowym.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

1. Świadczenia z tytułu podróży kierowcy

 1. Diety
 2. Ryczałty za nocleg
 3. Inne świadczenia

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

 1. Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
 2. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.
 3. Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę - taka sama płaca, za taką samą płacę
 4. Projekt dyrektyw dotyczących kierowców

3. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Miejsce zamieszkania
 2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni
 3. Inne formy wykonywania pracy kierowców:
  • Umowy cywilnoprawna
  • Działalność gospodarcza

4. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek, podatku ryczałtowego

5. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

 1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
 2. pracownicy transportu międzynarodowego - zaświadczenia A1
 3. osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie
 4. Ubezpieczenia kierowców będących obywatelami państw trzecich

6. Zatrudnianie kierowców z zagranicy

 1. Legalizacja zatrudnienia
  • Zezwolenia na pracę
  • Obowiązki pracodawców
 2. Legalizacja pobytu
  • Wizy krajowe i wizy Schengen
  • Ruch bezwizowy

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

 1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11
 2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce: