Szkolenia otwarte:

 

Podatek CIT i PIT - bieżące problemy podatkowe po zmianach przepisów

Opis szkolenia:

Przełom roku 2018/2019 obfitował w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany objęły zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych jak i podatek CIT. Szczególną uwagę musimy zwrócić chociażby na istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucję w cenach transferowych, nowe ulgi i preferencje podatkowe oraz warunki ich stosowania i utraty, regulacje dotyczące opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami czy istotne zmiany w poborze podatku u źródła. A to tylko niektóre z wprowadzonych zmian - znajomość wszystkich niezbędna jest osobom, zajmującym się rozliczaniem podatków dochodowych.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu Uczestnicy w sposób usystematyzowany zapoznają się ze skutkami zmian obowiązujących od początku 2019 r. oraz dowiedzą się, czy i jakie działania powinni podjąć, aby zmiany nie spowodowały niekorzystnych skutków podatkowych. Ponieważ zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z możliwością bieżącego zadawania pytań, nie ograniczą się jedynie do suchego przedstawienia nowości - będzie można omówić praktyczne ich skutki. Na szkoleniu zostaną przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowoadministracyjne odnoszące się do omawianych zagadnień jak również aktualnych problemów w podatku PIT i CIT.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Zapraszamy księgowych, doradców podatkowych, prawników, właścicieli firm i biur rachunkowych, pracowników biur rachunkowych, osoby zatrudnione w działach finansowych i controllingowych, osoby zajmujące się rozliczaniem podatków dochodowych

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 2. Zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szanse
 3. Stawka CIT w wysokości 9% - warunki korzystania z preferencyjnej stawki
 4. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 5. Ceny transferowe, podmioty powiązane, dokumentacja podatkowa - omówienie istotnych zmian
 6. Podatek u źródła - kluczowe regulacje obowiązujące w 2019 r.
 7. Finansowanie wewnętrzne, a koszty podatkowe
 8. Wierzytelności - nabywanie i obrót na zasadach obowiązujących od 2019 r.
 9. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 10. Kryptowaluty - zmienione zasady opodatkowania w 2019 r.
 11. Exit tax - ?podatek od wyprowadzki?
 12. Zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych a koszty podatkowe
 13. Praktyczne skutki wcześniejszych zmian
 14. Zyski kapitałowe jako źródło przychodów w ustawie CIT
 15. Koszty finansowania zewnętrznego a koszty podatkowe
 16. Usługi niematerialne (doradcze, reklamowe, in.) a koszty uzyskania przychodu
 17. Podatek od nieruchomości komercyjnych
 18. Podział zysku netto, a koszty podatkowe
 19. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
 20. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych
 21. Aktualne regulacje dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)
 22. Zasady funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych

 

Osoba prowadząca:

Samir Kayyali - Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: