Szkolenia otwarte:

 

Podatek VAT w 2019 r. - uchwalone zmiany i skutki praktyczne

Opis szkolenia:

Początek roku 2019 obfituje w zmiany w zakresie podatków. Istotne nowelizacje dotyczą również podatku od towarów i usług VAT - zmieniając między innymi zasady odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na większość Państwa pytań i wątpliwości, które z pewnością trapią Państwa po lekturze pierwszych publikacji i doniesień na temat procedowanych jeszcze projektów ustaw.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe i usystematyzowane przedstawienie zmian w podatku VAT, których stosowanie rozpocznie się w 2019 roku. Uczestnicy szkolenia będą również mogli poznać praktyczne skutki wprowadzanych zmian w obszarach, które ich dotyczą oraz skutki zmian, wprowadzanych sukcesywnie w ciągu bieżącego roku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się w organizacjach rozliczaniem podatku VAT, przedsiębiorcy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Nowe uregulowania dotyczące kas rejestrujących (w tym kasy on-line):

 • podatnicy zobowiązani do instalacji kasy on-line;
 • odbieranie i gromadzenie danych z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych przez Szefa KAS;
 • możliwość użytkowania obecnie posiadanych kas przez podatników,
 • nowe warunki techniczne oraz obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

2. Uszczelnienie systemu podatkowego:

 • zwolnienie podmiotowe a sprzedaż na odległość
 • obrót paliwami - zwiększenie kontroli
 • paragony i faktury wystawione na ich podstawie a odliczenie podatku naliczonego
 • Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)

3. Bony towarowe - nowe zasady opodatkowania

 • bony jednego przeznaczenia
 • bony różnego przeznaczenia

4. Implementacja dyrektywy 2017/2455 a zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE

5. Zmiany upraszczające podatek VAT:

 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT
 • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników
 • wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS)
 • "przełożenie" obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015
 • warunki utrzymania stawek podatku VAT

6. Nowe zasady wykazu czynnych podatników podatku VAT

7. Zatory płatnicze a regulacje podatkowe

8. Zagadnienia pozostałe:

 • Należyta staranność - czyli jak zabezpieczyć się przed dodatkową odpowiedzialnością podatkową i karnoskarbową.

Osoba prowadząca:

Krzysztof Kaźmierski- absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność administracja publiczna, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności rachunkowość i podatki. Z tematyką podatków związany od 14 lat. Najpierw jako pracownik organów administracji podatkowej, przeprowadzający czynności sprawdzające (PIT, CIT, VAT), kontrole podatkowe (VAT) oraz postępowania podatkowe (PIT, CIT, VAT); obecnie specjalista do spraw podatków w spółce należącej do światowego koncernu branży automotive; autor wielu opracowań, artykułów, opinii, e-kursów.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: