Szkolenia e-learningowe:

 

Zmiany w podatkach i rachunkowości 2019

Ustawodawca jak co roku wprowadził w życie noworoczny pakiet nowych przepisów podatkowych. Tym razem zmian jest wyjątkowo dużo. Głównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalających na optymalizację. Bardzo duże zmiany dotyczą również cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów używanych w działalności gospodarczej. Pojawiają się nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywających wierzytelności. A to tylko część z wielu zmian, których stosowanie rozpocznie się już od 1.01.2019 r. Warto wspomnieć, że oprócz zmian komplikujących sytuację podatników są i takie, które ją poprawiają. Dotyczy to szczególnie podatników najmniejszych i małych.
Zapraszamy Państwa na e-kurs opracowany przez Trenerów i Autorów działu szkoleń podatki.biz

Zmiany w podatkach i rachunkowości 2019

Jak przebiega e-kurs:

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za kurs.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać jeszcze jeden test (poprawkowy) z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym. .

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i nośnik (płyta CD lub pendrive - wg wyboru) ze wszystkimi materiałami i dodatkami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń Podatki.biz

Cena e-kursu:

Cena e-kursu wynosi 390 zł netto (479,70 zł brutto). W jej ramach otrzymasz dostęp do 8 lekcji w formacie pdf, dostęp do testów, płytę (lub pendrive) z materiałami oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu po jego zakończeniu.

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Program:

Lekcja 1

PIT - CIT - cz. I

 • Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 • Zmiany w opodatkowaniu leasingu
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień PIT
 • Rezygnacja z części dotychczas obowiązkowych ewidencji i obowiązków informacyjnych
 • Zmiany w zasadach ustalania niektórych kosztów uzyskania przychodów
 • Preferencyjne opodatkowanie małżonków
 • Zmiany w uldze mieszkaniowej
 • Zbycie nieruchomości nabytych w spadku

Lekcja 2

PIT - CIT - cz. II

Nowe zasady dot. dokumentacji cen transferowych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Lekcja 3

PIT - CIT - cz. III

 • Zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 • Zmiany zasad opodatkowania przy nabyciu i zbyciu wierzytelności
 • Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy
 • Nowa stawka podatku CIT - 9%

Lekcja 4

PIT - CIT - cz. IV

Podatek u źródła - istotne zmiany w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
 • Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela

Exit Tax czyli opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków

Lekcja 5

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) - cz. I

Bony towarowe - nowe zasady opodatkowania

 • bony jednego przeznaczenia
 • bony różnego przeznaczenia

Implementacja dyrektywy 2017/2455 a zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE

Zwolnienie podmiotowe a sprzedaż na odległość

Zmiany zasad kontroli przy obrocie paliwami

Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)

Paragony i faktury wystawione na ich podstawie a odliczenie podatku naliczonego

Zmiany upraszczające podatek VAT

 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT
 • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników
 • wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS)
 • "przełożenie" obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015
 • warunki utrzymania stawek podatku VAT

Nowe zasady wykazu czynnych podatników podatku VAT

Zatory płatnicze a regulacje podatkowe

Należyta staranność - czyli jak zabezpieczyć się przed dodatkową odpowiedzialnością podatkową i karnoskarbową.

Lekcja 6

PIT - CIT - cz. V

Opodatkowanie walut wirtualnych - regulacje szczegółowe obowiązujące od 2019 r.

Lekcja 7

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) - cz. II

Kasy i urządzenia rejestrujące (kasy i urządzenia fiskalne)

 • Kasy on-line - zobowiązani do instalacji kasy
 • Okresy przejściowe i zasady używania dotychczasowych kas
 • Warunki techniczne i obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

Lekcja 8

Pozostałe zmiany - rachunkowość, Krajowa administracja podatkowa, Podatek od kopalin, podatki dochodowe

Rozszerzenie zakresu jednostek w których stosuje się uproszczenia, rozszerzenie zakresu uproszczeń

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Ujednolicenie części formularzy podatkowych

Nowe uprawnienia, zadania i procedury Krajowej Administracji Skarbowej

Warunki zmniejszenia podatku od kopalin

Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w ustawie o podatkach lokalnych

Inne nieomówione wcześniej zmiany w podatkach dochodowych

Dodatek

Wyjaśnienia administracji podatkowej w zakresie omawianych w e-kursie zmian.

Termin i miejsce: