Szkolenia e-learningowe:

 

Zmiany w podatkach i rachunkowości 2019

Termin i miejsce: 20.12.2018, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 290,00 zł (356,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Ustawodawca jak co roku wprowadził w życie noworoczny pakiet nowych przepisów podatkowych. Tym razem zmian jest wyjątkowo dużo. Głównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalających na optymalizację. Bardzo duże zmiany dotyczą również cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów używanych w działalności gospodarczej. Pojawiają się nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywających wierzytelności. A to tylko część z wielu zmian, których stosowanie rozpocznie się już od 1.01.2019 r. Warto wspomnieć, że oprócz zmian komplikujących sytuację podatników są i takie, które ją poprawiają. Dotyczy to szczególnie podatników najmniejszych i małych.
Zapraszamy Państwa na e-kurs opracowany przez Trenerów i Autorów działu szkoleń podatki.biz

Zmiany w podatkach i rachunkowości 2019

Jak przebiega e-kurs:

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Dostęp do materiałów szkoleniowych uzyskasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za kurs (począwszy od 20.12.2018 r., kiedy udostępnione zostaną wszystkie materiały).

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać jeszcze jeden test (poprawkowy) z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym. .

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i nośnik (płyta CD lub pendrive - wg wyboru) ze wszystkimi materiałami i dodatkami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń Podatki.biz

Cena e-kursu do 20.12.2018 r.

Cena e-kursu, pod warunkiem jego zamówienia i opłacenia w terminie do 20.12.2018 r. wynosi 290 zł netto (356,70 zł brutto). W jej ramach otrzymasz dostęp do 8 lekcji w formacie pdf, dostęp do testów, płytę (lub pendrive) z materiałami oraz dodatkami oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu po jego zakończeniu

Cena e-kursu od 21.12.2018 r.

Regularna cena e-kursu wynosi 390 zł netto (479,70 zł brutto). W jej ramach otrzymasz dostęp do 8 lekcji w formacie pdf, dostęp do testów, płytę (lub pendrive) z materiałami oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu po jego zakończeniu.

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1

PIT - CIT - cz. I

 • Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 • Zmiany w opodatkowaniu leasingu
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień PIT
 • Rezygnacja z części dotychczas obowiązkowych ewidencji i obowiązków informacyjnych
 • Zmiany w zasadach ustalania niektórych kosztów uzyskania przychodów
 • Preferencyjne opodatkowanie małżonków
 • Zmiany w uldze mieszkaniowej
 • Zbycie nieruchomości nabytych w spadku

Lekcja 2

PIT - CIT - cz. II

 • Zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 • Zmiany zasad opodatkowania przy nabyciu i zbyciu wierzytelności
 • Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy
 • Nowa stawka podatku CIT - 9%

Lekcja 3

PIT - CIT - cz. III

Podatek u źródła - istotne zmiany w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
 • Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela

Exit Tax czyli opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków

Lekcja 4

PIT - CIT - cz. IV

Opodatkowanie walut wirtualnych - regulacje szczegółowe obowiązujące od 2019 r.

Lekcja 5

PIT - CIT - cz. V

Nowe zasady dot. dokumentacji cen transferowych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Lekcja 6

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) - cz. I

Kasy i urządzenia rejestrujące (kasy i urządzenia fiskalne)

 • Kasy on-line - zobowiązani do instalacji kasy
 • Okresy przejściowe i zasady używania dotychczasowych kas
 • Warunki techniczne i obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

Lekcja 7

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) - cz. II

Bony towarowe - nowe zasady opodatkowania

 • bony jednego przeznaczenia
 • bony różnego przeznaczenia

Implementacja dyrektywy 2017/2455 a zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE

Zwolnienie podmiotowe a sprzedaż na odległość

Zmiany zasad kontroli przy obrocie paliwami

Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)

Paragony i faktury wystawione na ich podstawie a odliczenie podatku naliczonego

Zmiany upraszczające podatek VAT

 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT
 • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników
 • wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS)
 • "przełożenie" obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015
 • warunki utrzymania stawek podatku VAT

Nowe zasady wykazu czynnych podatników podatku VAT

Zatory płatnicze a regulacje podatkowe

Należyta staranność - czyli jak zabezpieczyć się przed dodatkową odpowiedzialnością podatkową i karnoskarbową.

Lekcja 8

Pozostałe zmiany - rachunkowość, Krajowa administracja podatkowa, Podatek od kopalin, podatki dochodowe

Rozszerzenie zakresu jednostek w których stosuje się uproszczenia, rozszerzenie zakresu uproszczeń

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Ujednolicenie części formularzy podatkowych

Nowe uprawnienia, zadania i procedury Krajowej Administracji Skarbowej

Warunki zmniejszenia podatku od kopalin

Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w ustawie o podatkach lokalnych

Inne nieomówione wcześniej zmiany w podatkach dochodowych

Dodatek

Wyjaśnienia administracji podatkowej w zakresie omawianych w e-kursie zmian.

Termin i miejsce:    
20.12.2018, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 290,00 zł (356,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »