Szkolenia otwarte:

 

Zmiany w podatkach CIT i PIT - 2019

Opis szkolenia:

Ustawodawca jak co roku wprowadzi w życie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyjątkowo dużo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Głównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalających na optymalizację. Dość gruntownie zmienione zostają regulacje dotyczące klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje również obowiązek raportowania o korzystaniu z rozwiązań optymalizacyjnych. Bardzo duże zmiany dotyczą również cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów używanych w działalności gospodarczej. Pojawiają się nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywających wierzytelności. A to tylko część z wielu zmian, któych stosowanie rozpocznie się już od 1.01.2019 r.

Część zmian jest wspólna dla ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a część dotyczyć tylko jednej z tych ustaw lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa ze zmianami, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. i jednocześnie zapoznanie z praktycznymi skutkami tych zmian.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do księgowych, prawników, konsultantów, przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych i wszystkich osób zajmujących się na co dzień podatkami dochodowymi.

Program szkolenia

1. Nowe rozwiązania w podatkach dochodowych:

 1. Innovation Box - nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
 2. Nowa stawka podatku CIT - 9%
 3. Nowe rozwiązania dla podmiotów nabywających pakiety wierzytelności
 4. Podatek dla wyjeżdżających - exit tax
 5. Odrębne regulacje dotyczące opodatkowania walut wirtualnych:
  • Obrót kryptowalutami - przychód z kapitałów pieniężnych
  • Zasady ustalania kosztów
  • Pobór podatku
  • "kopanie" waluty przez indywidualnych "kopaczy"
  • Sprzedaż towarów i usług rozliczana kryptowalutami

2. Zmiany w dotychczasowych przepisach:

 1. Zmiany w zakresie cen transferowych:
  • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych
  • Wydłużenie terminów
  • Zmiany w dokumentacji lokalnej i grupowej
  • Zastąpienie formularzy CIT/TP i PIT/TP raportem elektronicznym TP-R
  • Nowe definicje
 2. Zwolnienie od podatku dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w związku z realizacją umów offsetowych
 3. Uregulowanie zasad rozliczania pożyczek papierów wartościowych
 4. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej:
  • wprowadzenie limitu wartości samochodu dającego prawo do odliczania odpisów amortyzacyjnych i rat leasingowych
  • ograniczenie kosztów z tytułu eksploatacji samochodu osobowego
  • zmiana zasad ustalania kosztów z tytułu korzystania z pojazdów nie będących środkiem trwałym i przedmiotem leasingu
 5. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):
  • zmiany dla osób sprzedających nieruchomości nabyte w spadku
  • nowe regulacje w "uldze mieszkaniowej"
  • likwidacja obowiązku informowania o wyborze ryczałtu do opodatkowania dochodów z najmu

3. Przekazywanie organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)

 1. Definicja MDR
 2. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji
 3. Zakres informacji
 4. Sposoby i terminy raportowania
 5. Sankcje karne

4. Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

5. Zmiany w zakresie podatku u źródła

 1. Nowe regulacje dla świadczeń przekraczających 2 mln zł
 2. Zmiana definicji rzeczywistego właściciela
 3. Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).
Prowadzi szkolenia: w Warszawie (11.01.2019 r.), Poznaniu (10.01.2019 r.) oraz Gdańsku (17.01.2019 r.)

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".
Prowadzi szkolenia: we Wrocławiu (09.01.2019 r.), Katowicach (15.01.2019 r.), Krakowie (16.01.2019 r. )

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Informację odnośnie miejsca i prowdzącego:
Szkolenia w Warszawie (11.01.2019 r.), Poznaniu (10.01.2019 r.) oraz Gdańsku (17.01.2019 r.) prowadzi: Mariusz Makowski
Szkolenia we Wrocławiu (09.01.2019 r.), Katowicach (15.01.2019 r.) oraz Krakowie(16.01.2019 r. ) prowadzi: Michał Gruszczyński

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: