Szkolenia otwarte:

 

Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT od 2019 r.

Przełom roku 2018/2019 zapowiada się jako szczególnie obfitujący w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotyczą zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególną uwagę musimy zwrócić na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucję w cenach transferowych czy regulacje dotyczące opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka część nadchodzących zmian.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu Uczestnicy poznają omawiane zmiany, dowiedzą się jaki wpływ na ich podmioty gospodarcze one wywołają. Wykładowca będzie prowadził zajęcia w formie warsztatowej z możliwością bieżącego zadawania pytań. Na szkoleniu zostaną przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowo administracyjne odnoszące się do omawianych zagadnień jak również aktualnych problemów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, prawnicy, doradcy podatkowi, osoby zatrudnione w działach finansowych i controllingowych, przedsiębiorcy, pracownicy biur rachunkowych.

Program szkolenia:

Zmiany 2019 r.

 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 2. Fundamentalne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa
 3. Stawka CIT w wysokości 9% - kto może skorzystać?
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 5. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych
 6. Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.
 7. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej
 8. Finansowanie wewnętrzne, a koszty podatkowe
 9. Wierzytelności - nabywanie i obrót od 2019 r.
 10. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 11. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
 12. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
 13. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
 14. Zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych a koszty podatkowe

Zmiany 2018 r.

 1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w ustawie CIT
 2. Koszty finansowania zewnętrznego a koszty podatkowe
 3. Usługi niematerialne (doradcze, reklamowe, in.) a koszty uzyskania przychodu
 4. Tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych
 5. Podział zysku netto, a koszty podatkowe
 6. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - nowe regulacje
 7. Nowa wartość początkowa środka trwałego i WNiP
 8. Zmiana regulacji prawnych dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)
 9. Istotne zmiany dot. funkcjonowania PGK
 10. Ulga Badawczo-Rozwojowa w 2018 r.
 11. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN,
 12. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych

Osoba prowadząca:

Samir Kayyali - Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: