Szkolenia otwarte:

 

Podatek VAT 2019 - uchwalone i planowane zmiany, skutki praktyczne

Przełom roku 2018/2019 zapowiada się jako szczególnie obfitujący w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług VAT - dotyczą między innymi zasad odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, vat w budownicytwie, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na większość Państwa pytań i wątpliwości, które z pewnością trapią Państwa po lekturze wstępnych zapowiedzi i projektów ustaw.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe i usystematyzowane przedstawienie zmian w podatku VAT, których stosowanie rozpocznie się w 2019 roku. Uczestnicy szkolenia będą również mogli poznać praktyczne skutki wprowadzanych zmian w obszarach, które ich dotyczą oraz skutki zmian, wprowadzanych sukcesywnie w ciągu bieżącego roku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się w organizacjach rozliczaniem podatku VAT, przedsiębiorcy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz I

 1. Należyta staranność - Metodyka kontroli
  • Obowiązek stosowania należytej staranności
  • Kryteria formalne
  • Kryteria transakcyjne
  • Nowy kontrahent
  • Stały kontrahent
 2. Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
 3. Zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od importu towarów
 4. Zmiany w uldze na złe długi
 5. Bezpodstawne wzbogacenia - odmowa zwrotu VAT
 6. Zmiany w pakiecie paliwowym
 7. Zmiany w zasadach stosowania sankcji w podatku VAT
 8. Rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego
 9. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych - implementacja Dyrektywy UE
 10. Zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)
 11. Zmiany w terminach zwrotu podatku VAT
 12. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)
 13. Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej (Konstytucja dla biznesu)
 14. Zmiany w zakresie stawek VAT:
  • stosowanie nomenklatury celnej CN do stawek obniżonych,
  • ograniczanie stosowania PKWiU w obszarze podatku VAT

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz II

 1. Wykaz podatników VAT czynnych
 2. Publikacja numerów rachunków bankowych podatników
 3. Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT.
 4. Wykreślanie i przywracanie podatników VAT - proponowane zmiany w przepisach
 5. Obowiązek JPK VAT dla wszystkich podatników VAT
 6. Obowiązek przesyłania na wezwanie organu podatkowego, wszystkich struktur logicznych JPK
 7. Czy JPK zastąpi deklarację VAT - 7
 8. Ewidencja VAT w formie elektronicznej
 9. Obowiązkowe przesyłanie deklaracji VAT w formie elektronicznej

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz III

 1. Rozszerzenie zakresu obowiązkowej fiskalizacji (kasy fiskalne)
 2. Kasy fiskalne "on - line"
 3. Nowe wymogi w zakresie treści paragonów fiskalnych
 4. Zmiany zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych

Planowane i uchwalone zmiany w VAT - cz IY

System podzielonej płatności - split payment

 • Geneza wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment
 • Cel i założenia mechanizmu split payment
 • Podstawa prawna wprowadzenia systemu podzielonej płatności - split payment
 • Mechanizm funkcjonowania zasad rozliczeń
 • Warunki stosowania mechanizmu split payment
 • Zakres przedmiotowy mechanizmu (jakich dotyczy płatności)
 • Fakultatywność wyboru płatności w trybie split payment.

Przygotowanie podatnika do stosowania split payment

 • Strategia stosowania split payment - analiza wpływu na płynność finansową
 • Zasady "znakowania" kontrahentów w systemach komputerowych podatnika dla celów split payment
 • Rachunki bankowe w procedurze split payment (czy negocjować umowy z bankami ?)
 • Komunikat przelewu
 • Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności
 • Przelewy grupowe a split payment.
 • Dostosowanie systemów komputerowych podatnika do infrastruktury bankowej split payment - zasilanie plików bankowych.

Praktyczne aspekty stosowania mechanizmu split payment

 • Czy mechanizm split payment wpłynie na zasady wystawiania faktur VAT?
 • Rozliczenia faktoringowe a split payment
 • Rachunki powiernicze
 • Rozliczenie faktur częściowych
 • Zapłata zaliczki a split payment
 • Odwrotne obciążenia a split payment.
 • Split payment w przypadku faktury mieszanej, wystawionej na prace projektowe (VAT) oraz roboty budowlane (odwrotne obciążenie)
 • Korygowanie faktur VAT w trybie split payment
 • Czy wyciągi bankowe z rachunku rozliczeniowego, będą podstawą do księgowania transakcji na rachunku VAT
 • Zasady kontroli salda na rachunku VAT

Konsekwencje stosowania split payment

 • Odpowiedzialność osób trzecich
 • Ograniczenia umowne oraz potrącenia należności wzajemnych a split payment
 • Zasady uznawania rachunku VAT
 • Przeznaczenie środków na rachunku VAT
 • Możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT na inne cele

Ustawowe zachęty do stosowania split payment

 • Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności
 • Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej
 • Wyłączenie stawek sankcyjnych VAT
 • Przesuniecie terminu płatności podatku VAT
 • Nowe zasady zwrotu podatku VAT
 • Pozostałe konsekwencje split payment

Pozostałe zagadnienia

 • Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów
 • Zmiany w innych ustawach.
 • Czy split payment zastąpi odwrotne obciążenie w branży budowlanej.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Samir Kayyali - Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Szkolenia w Warszawie (16.11.2018 r.) oraz Katowicach (07.12.2018 r.) prowadzi: Arkadiusz Duda
Szkolenie w Krakowie (22.11.2018 r.) prowadzi: Samir Kayyali 

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: