Szkolenia e-learningowe:

 

RODO w praktyce - kurs błyskawiczny

RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) nie nakłada jednakowych obowiązków na podmioty zobowiązane do stosowania rozporządzenia. Ich charakter, pracochłonność i stopień skomplikowania uzależnione są od celów, dla których przetwarzamy dane, ich zakresu, statusu wrażliwości itp. Medialne informacje mogą sprawiać wrażenie, że RODO to kataklizm, tymczasem w większości organizacji wystarczy sporządzenie kilku dokumentów i zastosowanie w miarę prostych procedur. Nie ma sensu wydawać w takich firmach pieniędzy na zewnętrznych specjalistów RODO - w nieskomplikowany sposób wszystkie procedury i obowiązki można wypełnić samodzielnie.

Przepisom RODO podlega między innymi każdy przedsiębiorca - bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność. Miejsce przetwarzania danych nie ma tu znaczenia i umieszczenie centrum przetwarzania w chmurze poza obszarem UE nie zwalnia nas z obowiązku stosowania przepisów RODO. Rozporządzenie ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych, a to oznacza jakiekolwiek operacje na danych, np. ich zbieranie i przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie czy modyfikowanie w inny sposób. Nie ma też znaczenia wielkość organizacji i zakres przetwarzanych danych - ale jak wspomnieliśmy wcześniej, różny jest stopień skomplikowania procedur.

Jeśli w Waszej organizacji nie wdrożono jeszcze RODO albo chcecie ocenić, czy i jakie procedury w Waszej organizacji należy lub należało zastosować, wystarczy ukończyć nasz błyskawiczny e-kurs:

RODO w praktyce

Po jego ukończeniu będziecie z pewnością w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom RODO.

Cel e-kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób wyznaczonych w jednostkach zobowiązanych do wdrożenia rozporządzenia RODO - u przedsiębiorców i w pozostałych jednostkach przetwarzających dane osobowe - oraz umożliwienie samodzielnego przygotowania wymaganych dokumentów, których wzory stanowią załączniki do poszczególnych lekcji e-kursu.

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs:

Adresatami e-kursu są wszystkie jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania przepisów RODO.

Jak przebiega e-kurs:

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe - 6 lekcji w formie e-booków PDF wraz załącznikami obejmującymi wzory dokumentów, a także dodatek poświęcony wdrożeniu RODO w firmie - udostępnimy Ci od razu po zaksięgowaniu wpłaty za e-kurs.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu, nawet jeśli przerwa potrwa dłużej.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi lekcjami i załącznikami.

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz przybliżenie podstawowych pojęć

a. UODO a RODO - jak zmiena się obecna regulacja z zakresu danych osobowych po 25 maja 2018 r.

b. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO

c. Podstawowe pojęcia zdefiniowane w RODO

 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe pojęcia wprowadzone przez RODO

 

2. Legalność przetwarzania danych osobowych

a. Zasady przetwarzania danych w RODO

b. Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO ze szczególnym uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

c. Dane szczególnych kategorii

d. Profilowanie

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Nowa treść obowiązków informacyjnych

b. Prawo dostępu do zgromadzonych danych

c. Prawo do sprostowania

d. Prawo do bycia zapomnianym

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

f. Prawo do przenoszenia danych

g. Prawo do sprzeciwu

 

4. Obowiązki administratora danych osobowych (ADO) w świetle RODO

a. Obowiązki administratora przed rozpoczęciem przetwarzania i w jego trakcie

 • Privacy by design - prywatność w fazie projektowania
 • Privacy by default - prywatność jako opcja domyślna
 • Analiza ryzyka
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Odpowiednie zabezpieczenie danych
 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
 • Ocena skutków dla ochrony danych

b. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

c. Transgraniczne przetwarzanie danych

 

5. Inspektor ochrony danych i zabezpieczenia danych

a. Inspektor ochrony danych (IOD) vs. administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

b. Kryteria doboru oraz status IOD

c. Zadania IOD na gruncie RODO

d. Zasady zapewniania bezpieczeństwa danych w świetle RODO

 

6. Odpowiedzialność oraz sankcje na gruncie RODO

a. Rola i status organu nadzorczego

b. Zasady przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy

c. Środki ochrony prawnej

d. Odpowiedzialność w świetle RODO

e. Sankcje

 

Dodatek:

Wdrożenie RODO, czyli jak ocenić gotowość firmy do RODO

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń Podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wzory dokumentów,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: