Szkolenia otwarte:

 

Optymalizacja podatkowa: rodzaje, metody i ograniczenia

Opis szkolenia:

W ostatnich latach wprowadzono do polskiego systemu prawa podatkowego szereg rozwiązań, które skutecznie ograniczyły możliwości optymalizacji podatkowej. Można spotkać się z opiniami, iż obecnie optymalizacja podatkowa praktycznie nie jest możliwa.  Nie sposób jednak zgodzić się z takim twierdzeniem. Mimo wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz dokonania szeregu gruntowanych zmian w przepisach materialnego prawa podatkowego, nadal istnieją struktury podatkowe, które pozwalają na praktyczne oraz legalne przeprowadzenie optymalizacji podatkowej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez doradcę podatkowego oraz praktyka, który nadzorował od strony merytorycznej największy projekt optymalizacji podatkowej w Polsce.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja obecnych metod oraz zasad optymalizacji podatkowej, które pozwolą Państwu skutecznie obniżyć zobowiązanie podatkowe na gruncie podatku CIT, PIT, VAT, PCC oraz podatku od nieruchomości. Na szkoleniu wskażemy również na ograniczenia w optymalizacji podatkowej oraz podamy sposoby obrony przed organami podatkowymi w przypadku kwestionowania skutków optymalizacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kadra zarządzająca firm, doradcy podatkowi, księgowi oraz osoby zajmujące się strategią podatkową przedsiębiorstw.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zagadnienie wstępne
 1. Definicja pojęcia optymalizacji podatkowej
 2. Optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe
 3. Cele optymalizacji podatkowej
 4. Zmiany podatkowe po 01.01.2017 roku oraz ich wpływ na ograniczenia w możliwości realizacji procesów optymalizacyjnych

 

 1. Sposoby przeprowadzenia optymalizacji podatkowej
 1. Metody optymalizacji podatkowej w obszarze podatków dochodowych
 2. Możliwości optymalizacji podatkowej na gruncie podatku VAT
 3. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości
 4. Jak obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
 5. Klauzula obejścia prawa podatkowego oraz jej wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej
 6. Orzecznictwo TS UE a optymalizacja podatkowa w podatku VAT
 7. Wykorzystanie struktur zagranicznych w optymalizacji podatkowej

 

 1. Konsekwencje optymalizacji podatkowych
 1. Jak przygotować skuteczną optymalizację podatkową ?
 2. Metody obrony skutków optymalizacji podatkowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych
 3. Ryzyko negatywnych konsekwencji procesów optymalizacji podatkowej
 4. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego oraz ryzyka na gruncie Kodeksu karnego skarbowego w przypadku przeprowadzenia optymalizacji podatkowej.  

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: