Szkolenia e-learningowe:

 

RODO w praktyce

25.05.2018 r. przestaniemy stosować obecną ustawę o ochronie danych osobowych. Zastąpi ją RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie RODO stosować będziemy bezpośrednio - bez oczekiwania na  przepisy krajowe.

Przepisom RODO podlega między innymi każdy przedsiębiorca -  bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność. Miejsce przetwarzania danych nie ma tu znaczenia - i umieszczenie centrum przetwarzania w chmurze poza obszarem UE nie zwolni nas z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie RODO ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych - a to oznacza jakiekolwiek operacje na danych, np. ich zbieranie i przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie czy modyfikowanie w inny sposób. 

 

Zapraszamy Państwa na:

Ekurs: RODO w praktyce

 

Cel e-kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, wyznaczonych we wszystkich jednostkach zobowiązanych do wdrożenia rozporządzenia RODO - u przedsiębiorców i pozostałych jednostkach przetwarzających dane osobowe i umożliwienie samodzielnego przygotowania wymaganych dokumentów, których wzory ogólne stanowią załącznik do kursu. 

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs:

Adresatami e-kursu są wszystkie jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania przepisów RODO.

Jak przebiega e-kurs:

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe - 6 lekcji w formie e-booków pdf wraz załącznikami obejmującymi przepisy RODO, wyjaśnienia i interpretacje oraz wzory dokumentów będą przesyłane dwa razy w tygodniu  na Twój adres e-mail.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu, nawet, jeśli przerwa potrwa dłużej.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi lekcjami i załącznikami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wzory dokumentów,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz przybliżenie podstawowych pojęć

a. UODO a RODO - jak zmieni się obecna regulacja z zakresu danych osobowych po 25 maja 2018 r.

b. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO

c. Podstawowe pojęcia zdefiniowane w RODO

 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe pojęcia wprowadzone przez RODO

 

2. Legalność przetwarzania danych osobowych

a. Zasady przetwarzania danych w RODO

b. Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO ze szczególnym uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

c. Dane szczególnych kategorii

d. Profilowanie

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Nowa treść obowiązków informacyjnych

b. Prawo dostępu do zgromadzonych danych

c. Prawo do sprostowania

d. Prawo do bycia zapomnianym

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

f. Prawo do przenoszenia danych

g. Prawo do sprzeciwu

 

4. Obowiązki Administratora Danych Osobowych (ADO) w świetle RODO

a. Obowiązki administratora przed rozpoczęciem przetwarzania i w jego trakcie

 • Privacy by Design - prywatność w fazie projektowania
 • Privacy by Default - prywatność jako opcja domyślna
 • Analiza ryzyka
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Odpowiednie zabezpieczenie danych
 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
 • Ocena skutków dla ochrony danych

b. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

c. Trans graniczne przetwarzanie danych

 

5. Inspektor Ochrony Danych i zabezpieczenia danych

a. Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

b. Kryteria doboru oraz status IOD

c. Zadania IOD na gruncie RODO

d. Zasady zapewniania bezpieczeństwa danych w świetle RODO

 

6. Odpowiedzialność oraz sankcje na gruncie RODO

a. Rola i status organu nadzorczego

b. Zasady przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy

c. Środki ochrony prawnej

d. Odpowiedzialność w świetle RODO

e. Sankcje

 

Dodatek:

Wzory dokumentów niezbędnych do implementacji i stosowania regulacji RODO.

Termin i miejsce: