Szkolenia otwarte:

 

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Celem szkolenia jest: zrozumienie mechanizmów powstawania stresu, zapoznanie się z technikami pozbywania się napięcia, zdobycie umiejętności kontrolowania stresu, nauczenie zarządzania sobą w trudnych sytuacjach, uświadomienie sobie własnej roli w efektywnym kontrolowaniu emocji oraz rozwijanie poczucia własnej wartości.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych mini-wykładów oraz dyskusji grupowych połączonych z zastosowaniem metod warsztatowych. Stosowane są ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji.

Efekty szkolenia:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zarządzać swoimi emocjami i zachować spokój?
 • Jak efektywnie wykorzystywać pozytywne aspekty stresu?
 • Jak zachowywać dobre samopoczucie?
 • Jak budować pozytywne nastawienie do otoczenia?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami?
 • Jak sprawić, aby nikt nie miał możliwości ?zepsuć nam dnia??
 • Jak zachować dystans emocjonalny?
 • Jak zarządzać emocjami w sytuacjach kryzysowych?
 • Jak rozpoznawać źródła stresu?
 • Jak niwelować negatywne skutki?
 • Jak motywować się do konstruktywnych działań?
 • Jak przewidywać i rozwiązywać powstające trudności?

Dodatkowym efektem szkolenia jest rozumienie zachowań innych ludzi w sytuacjach stresowych. Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat motywacji. Podniesienia jakości współpracy z innymi ludźmi oraz poziomu obsługi wymagających klientów. Wzrostu wydajności pracy przez podwyższenie motywacji uczestników do pracy. Integracja zespołu oraz wymiana ważnych doświadczeń zawodowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą: - zarządzać sytuacjami stresowymi w swoim życiu zawodowym - lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami - rozumieć naturę i przyczyny powstawania emocji - konstruktywnie wykorzystać siłę drzemiącą w emocjach - panować nad swoimi zachowaniami.

Program:

 1. Budowanie oparcia w sobie.
 2. Pozytywny stosunek do siebie i innych.
 3. Mapa trudnych sytuacji.
 4. Kształtowanie odporności na stres.
 5. Strategie zarządzania stresem.
 6. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 7. Trening alternatywnych zachowań.
 8. Techniki kontroli emocjonalnej zwiększające odporność na stres.
 9. Spirala emocji ? ?siła spokoju?.
 10. Metody relaksacji i wizualizacji.
 11. Zwiększenie wykorzystania swojego potencjału.
 12. Sprawdzone metody kontrolowania stresu.
 13. Praktyczne wskazówki postępowania w sytuacji stresowej.
 14. Skutki działania ?efektu Pigmaliona?.
 15. Modyfikacja postaw i nastawienia do świata zmierzające do uzyskania wyższej jakości życia.
 16. Rozwój poczucia własnej wartości jako podstawa lepszego życia.
 17. Analiza posiadanego systemu wartości z punktu widzenia możliwych konfliktów wewnętrznych.
 18. Kształtowanie zgodności na wszystkich poziomach logicznych.
 19. Wychodzenie ze stereotypów i zmiana punktu widzenia.
 20. Działania w trudnych sytuacjach zawodowych.
 21. Rodzaje sytuacji, w których występuje stres.
 22. Radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami.
 23. Wykorzystanie technik asertywnych.
 24. Radzenie sobie z trudnymi klientami.
 25. Sposoby radzenia sobie z krytyką i atakami osobistymi.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania oraz szkoleń można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Koszt kursu:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 194,34 zł
Cena regularna szkolenia: 971,70 zł

Termin i miejsce: