Szkolenia otwarte:

 

Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Sekretariat często postrzegany jest jako stanowisko niskie w hierarchii firmowej. Zarówno pracownicy, jak i same sekretarki, nie doceniają jak ważną funkcję pełni ten organ w funkcjonowaniu firmy. Zawsze powtarzam, iż każda firma przetrwa jeden dzień bez szefa, ale nie bez Sekretariatu! Brak osoby do obierania i łączenia telefonów, przyjmowania gości, obsługi kurierów i poczty powoduje, iż funkcjonowanie biura zostaje sparaliżowane. Poza rolą czysto organizacyjną i informacyjną, niewiele osób dostrzega również, jak ogromny wpływ Sekretariat ma na budowanie wizerunku firmy. Kontakt z Sekretariatem to pierwsze wrażenie klienta lub gościa. Wygląd Sekretariatu, uśmiech, ubiór, zachowanie sekretarki buduje w jego oczach odbiór całej organizacji. Klient nieświadomie ocenia często profesjonalizm naszej firmy na podstawie poziomu, w jaki został obsłużony przez Sekretariat. Sekretariat to szczególne miejsce firmy, przez które przechodzi większość informacji, dlatego każdy szczegół ma znaczenie, a osoby pracujące na stanowisku Sekretarki powinny zdawać sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nich spoczywa. Szkolenie ?Profesjonalny Sekretariat? to zbiór najlepszych praktyk w zakresie tworzenia Profesjonalnego Sekretariatu.
Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz pracowników firmy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać profesjonalnym sekretariatem oraz godnie reprezentować firmę.
Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji, hierarchizacji zadań oraz selekcjonowania informacji. Otrzymają pakiet narzędzi niezbędnych do wykorzystania własnego potencjału w zakresie realizowanych zadań. Nabędą również umiejętności w zakresie właściwego postępowania z obiegiem dokumentów.

Program kursu:

1. Centrum dowodzenia - zasady organizacji profesjonalnego sekretariatu:

 • rola sekretariatu - budowanie wizerunku i tożsamości firmy,
 • funkcja reprezentacyjna sekretariatu,
 • zachowanie, kultura osobista, ubiór,
 • kto jest naszym Klientem?
 • rola jakości, systemu i standardów obsługi.

2. Nowoczesna komunikacja biurowa:

 • rola komunikacji w pracy biurowej,
 • przekaz niewerbalny i jego znaczenie,
 • zakłócenia w przekazywaniu informacji, czyli bariery komunikacyjne,
 • aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie, dopytywanie),
 • komunikatywność i precyzja wypowiedzi.

3. Kształtowanie osobistego wizerunku:

 • jak prezentować siebie i swoją firmę?
 • zdefiniowanie wizerunku, do którego należy dążyć,
 • wywieranie Pierwszego i Ostatniego Pozytywnego Wrażenia,
 • sztuka dyplomacji, na co dzień.

4. Pierwszy kontakt ? przyjmowanie interesantów:

 • pierwsze wrażenie,
 • przedstawianie i zapoznawanie,
 • prawidłowe powitanie, pozdrawianie, przedstawianie się w różnych sytuacjach,
 • tytułowanie - formy, zasady, błędy,
 • towarzyszenie.

5. Profesjonalne odbieranie rozmów telefonicznych:

 • budowanie wizerunku przez telefon,
 • rozmowa przez telefon,
 • przekazywanie informacji.

6. Planowanie i organizacja czasu pracy w sekretariacie:

 • zarządzanie czasem własnym i szefa,
 • ustalanie priorytetów i planowanie zadań,
 • monitoring realizacji zadań.

7. Organizacja spotkań:

 • rodzaje imprez,
 • przygotowanie,
 • zaproszenia,
 • plan miejsc,
 • przeprowadzenie spotkania,
 • efektywne zarządzanie naradami.

8. Kalendarz szefa - planowanie i przygotowywanie terminów i podróży:

 • rodzaje terminów,
 • koordynowanie terminów,
 • zarządzanie terminami,
 • lista pomocnicza,
 • niezbędne informacje do przygotowania podróży,
 • plan podróży.

9. Kultura dnia codziennego:

 • uprzejmość, uśmiech,
 • prawidłowy uścisk dłoni,
 • zasady: wzajemności, uszanowania prywatności, starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności i pierwszeństwa.

10. Komunikacja w biznesie:

 • sztuka konwersowania: kontakt wzrokowy, mowa ciała, aktywne słuchanie, barwa i ton głosu,
 • small talk w rozmowach biznesowych,
 • tematy wskazane i zakazane,
 • jak unikać i reagować na gafy, przejęzyczenia, nietaktowne pytania,
 • bilety wizytowe i zaproszenia,
 • wręczanie upominków oraz kwiatów.

11. Redagowanie, kontrola i bezpieczeństwo obiegu dokumentów:

 • zasady adresowania i tytułowania w korespondencji,
 • kultura słowa pisanego,
 • styl i redakcja,
 • zasady redagowania zaproszeń, odczytywanie zaproszeń,
 • pozatreściowe aspekty korespondencji,
 • zasady etykiety w korespondencji przez internet,
 • zasady przyjmowania korespondencji,
 • zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji,
 • wysyłanie korespondencji,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.

12. Znajomość telefonicznego savoir-vivre`u:

 • umiejętność mówienia (język, treść wypowiedzi, wiedza fachowa), sposób mówienia. Dykcja,
 • intonacja. Ton głosu - podstawowe narzędzie efektywnej rozmowy telefonicznej. Szybkość mówienia, tempo wypowiedzi,
 • kontrolowanie emocji podczas rozmowy telefonicznej,
 • telefonowanie z aparatu komórkowego i stacjonarnego,
 • etykieta telefoniczna.

13. Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce:

 • plan zmiany osobistej.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 292,74 zł
Cena regularna szkolenia: 1 463,70 zł


Termin i miejsce: