Szkolenia e-learningowe:

 

Zmiany w podatkach 2017/2018 - błyskawiczny e-kurs dla księgowych, przedsiębiorców i doradców

Końcówka roku 2017 i początek 2018 stawiają nas przed koniecznością dostosowania się do zmian w przepisach podatkowych i okołopodatkowych. W tym roku jest ich bardzo dużo - głównie za sprawą nowelizacji ustaw o VAT, PIT i CIT. Do zmian tych można zaliczyć: uchwalone i procedowane jeszcze zmiany dotyczące podzielonej płatności (split payment), nowe obowiązki dla stosujących kasy i inne urządzenia fiskalne, zmiany w kwalifikacji źródeł przychodów, obostrzenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, zmiany odnoszące się do preferencyjnych form opodatkowania i rozliczania dochodów (ryczałtowcy, twórcy, artyści). Szczegółowy zakres omawianych zmian znajduje się w programie naszego e-kursu, który - jak co roku - dla Państwa przygotowujemy.

Zmiany w podatkach 2017/2018

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs:

E-kurs kierujemy do księgowych i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, doradców biznesowych i prawnych oraz przedsiębiorców i członków zarządów firm.

Jak przebiega e-kurs:

Bardzo ważne! E-kurs ma formułę błyskawiczną - oznacza to, że otrzymasz dostęp do całości materiałów w dniu rozpoczęcia e-kursu.

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas, i ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe dostępne są w Twoim panelu Użytkownika, do którego otrzymasz dostęp po opłaceniu e-kursu. Materiały pisane są przez ekspertów Podatki.biz i oparte są na przepisach uchwalonych i opublikowanych bądź będących już na końcowym etapie prac legislacyjnych.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, Uczestnik sprawdza swoją wiedzę i jednocześnie utrwala zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu udostępniamy informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, można rozwiązać kolejny test z tego zakresu (jeden test poprawkowy). Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Uczestnika wyniki będą widoczne w jego panelu osobistym - bezterminowo.

Po ukończeniu e-kursu wystawiamy certyfikat oraz wysyłamy płytę CD zawierającą materiały..

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń Podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 190 zł netto (233,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1

Zmiany w podatku VAT

 1. Mechanizm podzielonej płatności i jego konsekwencje dla sprzedawców i nabywców, w tym zmiany dotyczące prowadzonych dla przedsiębiorców rachunków bankowych
 2. Zmiany w zakresie zwolnień z VAT
 3. Zasady stosowania kas i urządzeń rejestrujących
 4. Procedowane obecnie zmiany dotyczące stosowania niektórych stawek VAT i zmiany w zakresie zwolnień z VAT

Lekcja 2

Zmiany w podatkach PIT i CIT (część 1)

 1. Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, skutki ich wejścia w życie i proponowane sposoby ograniczenia strat podatkowych
 2. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów; obowiązujące w 2018 roku zasady jednorazowego zaliczania do KUP wydatków na nabycie składników majątkowych
 3. Nowe załączniki do ustaw PIT i CIT zawierające Wykaz stawek amortyzacyjnych
 4. Zmiany dotyczące stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5%

Lekcja 3

Zmiany w podatkach PIT i CIT (część 2)

 1. Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w PIT odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie
 2. Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
 3. Nowe zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
 4. Zasady stosowania podwyższonej kwoty wolnej
 5. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości

Lekcja 4

Zmiany w podatkach PIT i CIT (część 3)

 1. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a uzasadnienie ekonomiczne transakcji
 2. Opodatkowanie programów motywacyjnych dla menedżerów
 3. Podwyższenie kwoty zwolnień z PIT, np. w razie sprzedaży premiowej oraz świadczeń dla pracowników
 4. Zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup kapitałowych
 5. Dokumentacja cen transferowych - zmiany 2017/2018

Lekcja 5

Pozostałe uchwalone i projektowane zmiany mające bezpośredni wpływ na obowiązki przedsiębiorców, biur rachunkowych i doradców

 1. Zmiany w przepisach o Krajowej Administracji Skarbowej, zwiększające jej uprawnienia (dotyczące m.in. otrzymywania informacji o operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych)
 2. Uprawnienie MF do ujawniania danych o największych podatnikach i danych grup kapitałowych
 3. Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja
 4. Projektowane zmiany w wartości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
 5. Projektowane zmiany mające związek z wprowadzeniem tzw. Konstytucji dla biznesu
Termin i miejsce: