Szkolenia otwarte:

 

Lider zespołu księgowego, czyli nowoczesny menedżer - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie  wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.

Metodyka:

Prezentacja, dyskusje moderowane i podsumowania, autoanaliza własnych doświadczeń - SWOT, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, odgrywanie scenek, kwestionariusze i testy.

Adresaci kursu:

Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Program kursu:

1. Funkcje lidera - przywództwa można się nauczyć!

- Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem - jak stać się liderem w zespole księgowym?
- Kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy.
- Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości - jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?

- Wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową - jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
- Co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego.
- Typologia pracowników ze względu na typy osobowości - praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym).
- Typy pracowników w księgowości.
- Tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym - praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:

- Charakterystyka pracy w księgowości - priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru.
- Proces budowania zespołu pracowniczego - koncepcja B. Tuckmana.
- Ewolucyjny model kierowania - koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników - narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:

- Specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu.
- Wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
- Ocena - jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu - konstruktywna pochwała i krytyka.
- Rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna - fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych

- Definicja oraz model procesu komunikacji - jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
- Schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji.
- Model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji - dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:

- Źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
- Rodzaje barier komunikacyjnych - w jaki sposób "specjalistyczna" wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie.
- Błędy w komunikacji - co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami.
- Budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości - lider wzorem do naśladowania.
- Sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:

- Źródła i natura stresu - stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika).
- Temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu.
- Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
- Jak powstaje konflikt - przyczyny konfliktów - funkcje konfliktów.
- Rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem.
- Techniki rozwiązywania konfliktów.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt - Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania oraz szkoleń można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 341,94 zł

Cena regularna szkolenia: 1709,70 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Miejsce zajęć: centrum miasta

Termin i miejsce: