Szkolenia otwarte:

 

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił skonstruować plan "przeprowadzenia zespołu przez zmiany" oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się:

- jak zbudować silny i liderski zespół w Twojej organizacji?
- jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian?
- jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
- jak pokonać opór pracowników?
- jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
- psychologia zmiany - szansa a może konieczność?

Metodologia szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: "Nie mówmy o tym - zróbmy to".

Program kursu:

1. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu - doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności:

- samodoskonalenie się. Co można zmieniać, a co warto zmieniać?
- świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
- motywowanie siebie i innych do zmian - główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród podwładnych,
- jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
- zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania pracowników,
- źródła pozytywnego nastawienia - psychologia samokonceptu,
- przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój,
- łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego,
- bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów,
- analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian,
- ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi - świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, jako menedżera - analiza tzw. SWOT.
Celem modułu jest pokazanie Uczestnikom, że to oni mają 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole. W module poszerzymy kompetencje: orientacja na wynik, wzmocnienie siły wewnętrznej uczestników, otwartość na zmianę.

2. Motywowanie i jej efektywność - jako skuteczne narzędzie pracy menedżera:

- indywidualna motywacja pracownika,
- co motywuje pracowników?
- umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
- osobowość pracownika a motywatory,
- motywacja finansowa i poza finansowa,
- metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
- sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników,
- umiejętność chwalenia i doceniania,
- główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników,
- skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.
Celem modułu jest wypracowanie metody motywowania zespołu zgodnie z poznaną typologią. W module poszerzymy kompetencje: kompetencje menedżerskie, przywództwo, orientacja na wynik, wyznaczanie celów, jak motywować do realizacji założonych celów.

3. Cele zawodowe - jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany:

- entuzjazm i zaangażowanie "SIĘGAJ DALEJ",
- siła wizji i wielkość celów,
- decyzje i wyznaczanie sobie celów,
- parametry poprawnie wyznaczonych celów,
- poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku?
- wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel,
- analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów. Wyznaczanie priorytetów - czy można robić wszystko? Koncentracja na sprawach najważniejszych dla firmy i pracowników.
Celem modułu jest nabycie umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swoich celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swoich działań. Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe - zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne dot. celów.

4. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania się menedżera do typu pracownika:

- typologia osobowości - umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu,
- zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała:
- proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy - dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty i postawy - dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór przez rozmówcę, wygląd zewnętrzny - a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami, tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżera.
Celem modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości, będą nadawać "na tej samej fali" co rozmówca. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.

5. Wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika:

- co musisz umieć by ludzie chcieli zmieniać swoje postawy?
- psychologiczne aspekty wprowadzania zmiany w zachowaniach,
- źródła oporu przed zaangażowaniem i zwiększoną motywacją,
- różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.
Celem modułu jest nabycie umiejętności  jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie. Ważnym elementem będzie zapoznanie Uczestników ze skutecznymi strategiami wprowadzanie zmian. W trakcie tego modułu zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera Johnsona "Kto ukradł mój ser".

6. Metody coachingowe - praca z podwładnymi:

- rozwijanie pracowników w codziennej pracy,
- proste i skuteczne rozmowy wspierające,
- dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika,
- prowadzenie rozmów oceniających,
- okresowa ocena pracownika.
W module zostaną zastosowane ćwiczenia ułatwiające prowadzenie rozmów i sesji coachingowych z pracownikami, ćwiczenia ułatwiające błyskawiczną diagnozę poziomu rozwoju pracownika, ćwiczenie ułatwiające przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych. W celu spraktykowania nabytych umiejętności, zostanie zastosowana coachingowa gra planszowa, systematyzująca omawiane zagadnienia. Każdy uczestnik wciela się zarówno w rolę coacha jak i coachowanego.

7. Konflikt w zespole i jego dynamika - rozwiązuj zamiast prowokować:

- koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości),
- sytuacje powodujące konflikt - burza mózgów, moderowana przez trenera,
- symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność),
- komunikacja w sytuacjach trudnych - argumentowanie swoich racji,
- style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) - kwestionariusz dla uczestników.
Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania. W trakcie modułu przeprowadzona zostanie gra strategiczna pt Traktat Pokojowy, w której Uczestnicy będą mogli doświadczyć konfliktu oraz znaleźć sposoby jego rozwiązania.

8. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę

- wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt - Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 366,54 zł

Cena regularna szkolenia: 1832,70 zł


Miejsce zajęć: centrum miasta

Termin i miejsce: