Szkolenia otwarte:

 

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych. Udział w szkoleniu rozwieje też wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. Ponadto, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje wprowadzania do niego określonych zapisów, w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Osoby odpowiedzialne w swoich firmach za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby, które posiadają wiadomości teoretyczne i chcą uzyskać praktyczne umiejętności.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

 1. Pojęcie podróży służbowej
 2. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy
 3. Odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia
 4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników
 5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 6. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu "dodatkowych wydatków" i tego konsekwencje
 7. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych
  • diety
  • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
  • ryczałty na jazdy lokalne
  • noclegi
  • inne wydatki
 8. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej
  • diety
  • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
  • noclegi
  • inne wydatki
 9. "Podróże służbowe" osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - rozliczenia, korzystne regulacje umowne
  • obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży
  • zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń
  • zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe - w praktyce szerszy zakres zwolnienia podatkowego niż w przypadku pracowników
 10. Czas pracy w delegacji
  • część delegacji zaliczana do czasu pracy
  • część delegacji niezaliczana do czasu pracy
  • nadgodziny
  • okresy minimalnego wypoczynku
  • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: