Szkolenia otwarte:

 

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle najnowszych zmian prawa

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

 1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • podstawowe definicje opakowanie, odpady opakowaniowe, środki niebezpieczne
 • zasadnicze wymagania dotyczące opakowań
 • obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe
 • zasady zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków pomoc de minimis
 • nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
 • zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
 • publiczne kampanie edukacyjne obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
 • nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
 • kogo dotyczy obowiązek uiszczania opłaty produktowej i jak obliczyć jej wysokość?
 • nowy wzór zbiorczego sprawozdania o opakowaniach  ćwiczenia w wypełnianiu i wyliczaniu opłaty produktowej
 • akty wykonawcze wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 1. Podstawowe informacje w zakresie ustawy o produktach w postaci opon i olejów smarowych oraz zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o oleje smarowe oraz niektóre opony
 • poziomy odzysku i recyklingu dla nowych produktów
 1. Podstawowe informacje w zakresie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zmiany w zakresie baterii i akumulatorów w tym m.in.
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej za akumulatory samochodowe
 • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków
 1. Planowane zmiany prawne
 • projekt ustawy o zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dotyczący m.in. objęcia odrębnymi regulacjami lekkich toreb foliowych zwiększenie kosztów dla niektórych przedsiębiorców
 1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących opakowań
 • wysokości kar
 • za co konkretnie grozi sankcja?

Metody:

W ramach szkolenia prowadzone są indywidualne konsultacje na tematy wchodzące w zakres szkolenia. Każdy temat kończy się dyskusją moderowaną przez wykładowcę.

Prowadzący szkolenie:

Eksperci Europejskiego Instytutu Szkoleń i Doradztwa pracujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego posiadający wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w tematyce szkolenia z punktu widzenia administracji i biznesu.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:

 • 1 osoba z firmy bez wyżywienia i noclegu 490 zł
 • 2-4 osoby z firmy bez wyżywienia i noclegu 400 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia
Cena obejmuje koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, dowozu , obiadu i przerw kawowych.
Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone odpowiednim świadectwem.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz i Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa
e-mail: christopher.warsaw@icloud.com
Krzysztof Dul, tel. 792 229 048

Termin i miejsce: