Szkolenia Otwarte:

 

Zmiany w podatkach 2017/2018

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian w przepisach podatkowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Ze względu na trwający proces legislacyjny i brak pewności co do ostatecznego kształtu przepisów podatkowych obowiązujących w 2018 r. dotyczących poniższych zagadnień program szkolenia należy traktować jako orientacyjny. Dokładna treść programu będzie uzależniona od przyjętych przez ustawodawcę zmian i będzie uwzględniała treść przepisów ostatecznie przyjętych przez ustawodawcę.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, dyrektorów finansowych i pracowników służb finansowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów
 2. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne w transakcjach z podmiotami powiązanymi (np. umowy licencyjne, usługi doradcze)
 3. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a uzasadnienie ekonomiczne transakcji
 4. Zasada opodatkowania programów motywacyjnych dla menedżerów
 5. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów
 6. Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w PIT odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie
 7. Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
 8. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
 9. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości
 10. Podwyższenie kwoty zwolnień z podatku PIT, np. w przypadku sprzedaży premiowej oraz świadczeń dla pracowników
 11. Zmiany dotyczące stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5%
 12. Zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup kapitałowych
 13. Dokumentacja cen transferowych a spółki Skarbu Państwa
 14. Podatek u źródła od biletów lotniczych - zmiana wprowadzona w 2017 r.

 

PLANOWANE ZMIANY DO USTAWY VAT

 1. Podzielona płatność (split payment) - zasady działania, wady i zalety.
 2. Rachunek VAT podatnika
 3. Zmiany w zakresie zwolnień z VAT

 

NAJCIEKAWSZE ORZECZENIA ORAZ INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE W 2017 R. ORAZ PRZEPISY, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W 2017 R.

 1. Kontrakt menedżerski a VAT
 2. Dochody osiągane na terytorium Polski
 3. Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

Osoba prowadząca:

Marek Kanczew - radca prawny oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji non-profit. Dodatkowo, jego praktyka zawodowa obejmuje kwestie związane z prawem pracy. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M and A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zarówno w polskiej jak i zagranicznej prasie podatkowej oraz prelegentem podczas szeregu szkoleń i konferencji podatkowych organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: