Szkolenia otwarte:

 

Ceny transferowe i transakcje między podmiotami powiązanymi w 2019 roku

Termin i miejsce: 25.02.2019, Warszawa (mazowieckie)

1 Uczestnik cena netto 495,00 zł (608,85 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 7%

3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 11%

4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 15%

formularz zgłoszeniowy:

Uwaga: przedsprzedaż:

Warszawa - do dnia 04.02.2019 r. cena w przedsprzedaży wynosi 495 zł netto za pierwszą osobę. Po tym terminie cena wzrasta do 560 zł netto.

Opis szkolenia:

Obowiązujące od 1.1.2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia będzie dużo bardziej skomplikowana niż obecnie.

Od 2018 r. zmieniają się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC).

Od 2019 r. mają obowiązywać kolejne, rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji CIT-TP i PIT-TP i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się ?podmiotem powiązanym? oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

- metody ustalania cen transferowych

- zasady sporządzania dokumentacji podatkowej

- zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transerowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Podmioty powiązane

1.1 podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2018 r. dotyczące spółek skarbu państwa

1.2 pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

        - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych"

1.4 pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.

3. Metody szacowania cen transferowych

3.1 metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

3.2 metoda ceny odsprzedaży

3.3 metoda rozsądnej marży (koszt plus)

3.4 metody zysku transakcyjnego

3.5 szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

3.6 uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

4. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

4.1 rodzaje porozumień

4.2 dokumenty załączane do wniosku

4.3 postępowanie w sprawie porozumienia

4.4 decyzja w sprawie porozumienia

5. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

5.1 ustalanie cen i dokumentowanie "usług o niskiej wartości dodanej"

5.2 dokumentacja cen tranfserowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

5.2.1 dokumentacja podstawowa, "lokalna"

5.2.2 analiza porównawcza

5.2.3 dokumentacja "master-file"

5.2.4 sprawozdania dołaczane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP

5.5.5 "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

6. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

6.1 nieuznanie części kosztów

6.2 50% podatek dochodowy

6.3 sankcje związane z korektą podatku VAT

6.4 odpowiedzialność karna skarbowa.

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
25.02.2019, Warszawa (mazowieckie)
1 Uczestnik cena netto 495,00 zł (608,85 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 7 %
3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 11 %
4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 15 %

Hotel Łazienkowski MSWiA, ul. 29 Listopada 3b (w pobliżu Łazienek Królewskich)
pokaż na mapie
czas trwania szkolenia: 1030 - 1630
Na terenie hotelu znajduje się parking, płatny 20 zł/dobę (dookoła hotelu obowiązuje strefa płatnego parkowania).
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »