Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników

Czynności prowadzone przez organy podatkowe bez względu na czas i okoliczności zawsze wyzwalają w nas spory ładunek stresu. Nic dziwnego - wynik bywa niepewny, a każdy błąd i niedopatrzenie ujawnione w trakcie postępowania mogą spowodować poważne konsekwencje. Podatnicy, którzy nie wiedzą, jak się bronić, narażeni są na represyjne działania organów - jak wiemy (czasem z własnego doświadczenia), nie zawsze uzasadnione. Obowiązująca już ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zrewolucjonizowała zasady prowadzenia kontroli i zwiększyła uprawnienia kontrolujących, pogarszając jednocześnie pozycję kontrolowanych.

Tym większego znaczenia nabiera umiejętności korzystania z uprawnień podatnika, które choć bardzo szerokie, rzadko skutecznie są wykorzystywane. Przeszkodą jest nieznajomość praw i obowiązków podatników. Dlatego też wspólnie ze specjalistami www.podatki.biz opracowaliśmy specjalny e-kurs:

Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program:

Lekcja 1  - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - nowa organizacja administracji podatkowej i celnej, wprowadzenie

Lekcja 2 - Wyjaśniamy pojęcia

 • Czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w trakcie czynności sprawdzających, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - podobieństwa i różnice

Lekcja 3 - Poznaj swoje prawa

 • Prawa podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe

Lekcja 4 - Możesz dowodzić swoich racji

 • Rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy
 • Obowiązek uwzględniania dowodów
 • Prawo podatnika do zgłaszania i przeprowadzania dowodów

Lekcja 5 - Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników

 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020
  • Misja
  • Wizja
  • Kierunki działania i rozwoju
  • Cele do osiągnięcia w latach 2017-2020
  • Realizacja kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020
  • Monitorowanie i sprawozdawczość
  • Ewaluacja i zmiany

Lekcja 6 - Likwidujemy zagrożenia

 • Likwidacja zagrożeń wykazanych w wyniku kontroli wewnętrznej
 • Sposób, tryb i zasady dokonywania korekt w zapisach księgowych, poprawiania błędów na dokumentach, zapisów dotyczących poprawionych dokumentów i duplikatów dokumentów, księgowanie korekt faktur w poprawnych okresach, korekty zeznań rocznych i obowiązki z tym związane
 • Usuwanie zaległości księgowych
 • Korekty deklaracji
 • Złożenie deklaracji po raz pierwszy po terminie
 • Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych

Lekcja 7 - Kontrolujący mają swoje prawa

 • Prawa pracowników administracji podatkowej
 • Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Lekcja 8 - Jak przebiega kontrola podatkowa

 • Przebieg kontroli podatkowej

Lekcja 9 - Audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - nowe regulacje ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Lekcja 10 - Zakończenie kontroli i co dalej?

 • Protokoły i decyzje
 • Terminy kolejnych czynności

Lekcja 11 - Niekorzystne wyniki nie muszą być ostateczne

 • Środki odwoławcze
 • Zaskarżania rozstrzygnięć organów kontroli.
 • Rozprawa administracyjna

Lekcja 12 - Minimalizuj ryzyko osobiste

 • Odpowiedzialność pracowników i firm zewnętrznych za prowadzenie spraw podatnika, płatnika i inkasenta
 • Sposoby minimalizacji ryzyk osobistych
 • Ubezpieczenie od ewentualnych następstw wynikających z odpowiedzialności osobistej

Lekcja 13 - Interpretacje i objaśnienia podatkowe po zmianach w 2017 r.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: