Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Podatek od nieruchomości w teorii i praktyce

Termin i miejsce: 23.10.2017, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 190,00 zł (233,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Podatek od nieruchomości jest podatkiem powszechnym. Mimo jego lokalnego charakteru podlega wszystkim rygorom związanym z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. To podatek trudny - wiedzą o tym wszyscy, którzy toczą spory dotyczące podstawy opodatkowania swoich budowli, remontują nieruchomości czy użytkują je dla celów mieszanych. Częste odwołania do prawa budowlanego powodują, że pole do sporów z administracją podatkową poszerza się. Dlatego opracowaliśmy dla Państwa e-kurs:

Podatek od nieruchomości w teorii i praktyce

Wyjaśnimy w nim najważniejsze kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Przedstawimy, kto i w jakich sytuacjach powinien płacić podatek, co powinno być nim objęte oraz - co najważniejsze - w jaki sposób opodatkowywać nieruchomość (lub jej część), która jest wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej. Odpowiednia kwalifikacja chociażby budowli przesądza bowiem o wymiarze podatku do zapłacenia. Na koniec spróbujemy spojrzeć na podatek od nieruchomości od strony praktycznej. Pokażemy, jak ujmować go w PKPiR oraz w księgach rachunkowych. Przeanalizujemy również najaktualniejsze, ale też najbardziej kontrowersyjne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. Kurs przygotowany jest w oparciu o aktualne przepisy obowiązujące w 2017 roku.

Jak przebiega e-kurs:

Bardzo ważne: W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę podatku od nieruchomości - od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 190 zł netto. W jej ramach otrzymasz 8 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 190 zł netto (233,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • dostęp do forum tematycznego dla Uczestników kursu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Podatek od nieruchomości. Zagadnienia ogólne
 
Lekcja 2
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości i co podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 
Lekcja 3
Jak płacą podatek od nieruchomości osoby fizyczne, a jak osoby prawne?
 
Lekcja 4
Co jest podstawą opodatkowania? Jak obliczyć należny do zapłacenia podatek?
 
Lekcja 5
Problematyczna kwestia opodatkowania budowli, obiektów budowlanych i nieruchomości wspólnych. Opodatkowanie nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą
 
Lekcja 6
Zwolnienia w podatku od nieruchomości. Kto i kiedy może z nich skorzystać?
 
Lekcja 7
Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu. Ujęcie podatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w księgach rachunkowych
 
Lekcja 8
Przegląd najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji podatkowych

Informacja o autorze:

Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości z kilkunastoletnim stażem zawodowym. Prowadzi szkolenia podatkowe i księgowe. Jest również autorem wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy książek, m.in.: "Bilansowe zamknięcie roku" oraz "Księgi handlowe dla początkujących - problemy praktyczne", "Środki trwałe - podatki i rachunkowość", "Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce", oraz wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z rachunkowości i rewizji finansowej. Redaktor naczelny serwisu www.podatki.biz. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Termin i miejsce:    
23.10.2017, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 190,00 zł (233,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »