Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Podatek od nieruchomości w teorii i praktyce

Podatek od nieruchomości jest podatkiem powszechnym. Mimo jego lokalnego charakteru podlega wszystkim rygorom związanym z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. To podatek trudny - wiedzą o tym wszyscy, którzy toczą spory dotyczące podstawy opodatkowania swoich budowli, remontują nieruchomości czy użytkują je dla celów mieszanych. Częste odwołania do prawa budowlanego powodują, że pole do sporów z administracją podatkową poszerza się. Dlatego opracowaliśmy dla Państwa e-kurs:

Podatek od nieruchomości w teorii i praktyce

Wyjaśnimy w nim najważniejsze kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Przedstawimy, kto i w jakich sytuacjach powinien płacić podatek, co powinno być nim objęte oraz - co najważniejsze - w jaki sposób opodatkowywać nieruchomość (lub jej część), która jest wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej. Odpowiednia kwalifikacja chociażby budowli przesądza bowiem o wymiarze podatku do zapłacenia. Na koniec spróbujemy spojrzeć na podatek od nieruchomości od strony praktycznej. Pokażemy, jak ujmować go w PKPiR oraz w księgach rachunkowych. Przeanalizujemy również najaktualniejsze, ale też najbardziej kontrowersyjne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Jak przebiega e-kurs:

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program:

Lekcja 1
Podatek od nieruchomości. Zagadnienia ogólne
 
Lekcja 2
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości i co podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 
Lekcja 3
Jak płacą podatek od nieruchomości osoby fizyczne, a jak osoby prawne?
 
Lekcja 4
Co jest podstawą opodatkowania? Jak obliczyć należny do zapłacenia podatek?
 
Lekcja 5
Problematyczna kwestia opodatkowania budowli, obiektów budowlanych i nieruchomości wspólnych. Opodatkowanie nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą
 
Lekcja 6
Zwolnienia w podatku od nieruchomości. Kto i kiedy może z nich skorzystać?
 
Lekcja 7
Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu. Ujęcie podatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w księgach rachunkowych
 
Lekcja 8
Przegląd najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji podatkowych

Informacja o autorze:

Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości z kilkunastoletnim stażem zawodowym. Prowadzi szkolenia podatkowe i księgowe. Jest również autorem wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy książek, m.in.: "Bilansowe zamknięcie roku" oraz "Księgi handlowe dla początkujących - problemy praktyczne", "Środki trwałe - podatki i rachunkowość", "Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce", oraz wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z rachunkowości i rewizji finansowej. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 190 zł netto (233,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

  • dostęp do platformy e-learningowej
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: