Szkolenia otwarte:

 

Ceny transferowe. Zmiany obowiązujące od 2017 r.

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej - dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia jest dużo bardziej skomplikowana niż wcześniej.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom i sposobom przygotowania podatników do zmian w przepisach.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. 

 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby prawidłowo rozpoznawać, kiedy firma staje się podmiotem powiązanym, oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli także przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

- metody ustalania cen transferowych,

- zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,

- zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo zostaną też omówione najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transerowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1.       Podmioty powiązane

1.1   Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych (rozszerzenie definicji od 1 stycznia 2015 r.)

1.2   Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

        - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych

1.4 Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków zakładu

2.       Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

3.       Metody szacowania cen transferowych

3.1   Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

3.2   Metoda ceny odsprzedaży

3.3   Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

3.4   Metody zysku transakcyjnego

3.5   Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

3.6   Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

4.       Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

4.1   Rodzaje porozumień

4.2   Dokumenty załączane do wniosku

4.3   Postępowanie w sprawie porozumienia

4.4   Decyzja w sprawie porozumienia

5.       Obowiązujące od 18 lipca 2013 r. regulacje rozporządzeń w sprawie cen transferowych

5.1   Obowiązek dokonywania analizy porównywalności transakcji przez organy podatkowe

5.2   Ustalanie cen i dokumentowanie "usług o niskiej wartości dodanej"

5.3   Ocena warunków restrukturyzacji przedsiębiorstw

6.       Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

6.1   Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

6.2   Funkcje, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji

6.3   Koszty związane z transakcją

6.4   Metody i sposób kalkulacji ceny i zysków

6.5   Strategia gospodarcza

6.6   Inne czynniki majace wpływ na transakcję

6.7   Oczekiwane korzyści w zakreie usług niematerialnych

6.8   Załączniki do dokumentacji

7.       Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych obowiązujące od 2017 r.

7.1   Nowy katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia dokumentacji

7.2   Zakres obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podmiotu

7.2.1 Dokumentacja podstawowa, "lokalna"

7.2.2 Analiza porównawcza

7.2.3 Dokumentacja "master-file"

7.2.4 Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych

7.2.5 "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

8.       Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

8.1   Nieuznanie części kosztów

8.2   Pięćdziesięcioprocentowy podatek dochodowy

8.3   Sankcje związane z korektą podatku VAT

8.4   Odpowiedzialność karna skarbowa

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Termin i miejsce: