Szkolenia otwarte:

 

Obowiązki raportowania do KOBiZE - 2-dniowe warsztaty komputerowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania raportów do KOBiZE.

Korzyści:

 • zdobycie/poszerzenie wiedzy dotyczącej raportowania do KOBiZE, 
 • zdobycie dodatkowej wiedzy dotyczącej pozyskiwania danych potrzebnych do sporządzenia raportu oraz ich obróbki, 
 • możliwość konsultacji w czasie szkolenia i rozwiązania wątpliwości dotyczących sposobu wprowadzania danych do raportu, 
 • możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym szkolenie i z innymi uczestnikami szkolenia, 
 • otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Nasza oferta skierowana jest do specjalistów oraz kierowników zajmujących się ochroną środowiska w zakładach, na terenie których są zlokalizowane instalacje objęte pozwoleniami emisyjnymi.

Program szkolenia:

System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - obowiązki przedsiębiorców związane z raportowaniem do Krajowej bazy (teoria i praktyka)
 
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z krajowym systemem bilansowania i prognozowania emisji ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (wersja z 2017 r.Dz.U. 2017 poz. 286) , w tym m. in.:
 • przegląd i omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania systemu zarządzania emisjami w Polsce oraz aktów powiązanych,
 • omówienie dostępnych materiałów pomocniczych opublikowanych przez KOBIZE, wraz ze zwróceniem uwagi na akty prawne pośrednio powiązane z zagadnieniem raportowania do Krajowej bazy,
 • zmiany przepisów ustawy z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska  dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska - Nowy zakres informacji przekazywanych do KOBiZE
2. Stan prac nad zmianą systemu poboru opłat za korzystanie ze środowiska. Projekty nowych aktów prawnych
 
3. Zasady funkcjonowania Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji , w tym m. in.: 
 • podstawowe pojęcia wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i systemu zarządzania emisjami,  
 • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,  
 • obowiązki organów administracji wynikające z prowadzenia Krajowej bazy,  
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy. 
4. Tworzenie raportu, jego edycja i wysyłanie 
 • zakładanie nowego raportu, kopiowanie danych z poprzedniego raportu, mechanizm korekty raportu
 • rodzaje danych wymaganych w raporcie i zasady ich wprowadzania, 
4. Podstawowe informacje dotyczące zasad raportowania do Krajowej bazy 
 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu,
 • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
 • omówienie elementów składowych raportu i aplikacji służącej do jego wypełniania, sporządzonej według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r
 • w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
5. Źródła i sposoby pozyskiwania wymaganych danych i metod obliczeń.
 
6. Konsultacje
 • Sporządzanie raportów rocznych do Krajowej bazy - demonstracja sposobu wprowadzenia raportu do Krajowej bazy 
 • Indywidualna praca uczestników warsztatów na swoich kontach, indywidualne konsultacje z każdym z uczestników w trakcie pracy na kontach 
 • Konsultacje w zakresie dokonywania korekt dot. błędów w raportach zgłaszanych podmiotom przez KOBiZE 
 • Omówienie i rozwiązywanie zgłoszonych przez uczestników szkolenia dodatkowych problemów związanych z poprawnym wypełnieniem raportu.

Metody:

W ramach szkolenia prowadzone są indywidualne konsultacje na tematy wchodzące w zakres szkolenia. Każdy temat kończy się dyskusją moderowaną przez wykładowcę.

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień:  11-19,
 • 2 dzień: 9-14.

Prowadzący szkolenie:

Eksperci Europejskiego Instytutu Szkoleń i Doradztwa pracujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego posiadający wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w tematyce szkolenia z punktu widzenia administracji i biznesu.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:

 • 1 osoba z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 990 zł
 • 2-4 osoby z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 890 zł/osoba
 • 5-6 osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 790 zł/osoba
 • 7 i więcej osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 690 zł/osoba
 • 1 osoba z firmy bez wyżywienia i noclegu - 790 zł
 • 2-4 osoby z firmy bez wyżywienia i noclegu - 700 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, noclegów wraz z wyżywieniem.  Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone świadectwem.  Zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, dopłata do pokoju 1 osobowego - 100 zł.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz i Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa
e-mail: christopher.warsaw@icloud.com
Krzysztof Dul, tel. 792 229 048

Termin i miejsce: