Szkolenia e-learningowe:

 

Jednolity plik kontrolny oraz powszechny obowiązek przesyłania ewidencji VAT: e-kurs dla księgowych, przedsiębiorców i doradców podatkowych - kurs błyskawiczny

Siódmego czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej treścią od 1 lipca 2016 r. wprowadzony został obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na razie obowiązek ten będzie dotyczył tylko tzw. dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy są do tego zobowiązani już od 1 stycznia 2017 roku.

Ponadto od 1 lipca 2016 roku wchodzą w życie przepisy art. 193a Ordynacji podatkowej, które w sposób fundamentalny zmienią zasady prowadzenia postępowań oraz kontroli podatkowych i skarbowych w Polsce. Część podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będzie od tego dnia zobowiązana, na wezwanie organów podatkowych, do przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w tym ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT oraz innych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z nowymi obowiązkami pojawia się wiele wątpliwości i problemów. Postaramy się je wyjaśnić i rozwiązać. Zapraszamy na e-kurs:

Jednolity plik kontrolny oraz powszechny obowiązek przesyłania ewidencji VAT: e-kurs dla księgowych, przedsiębiorców i doradców podatkowych

Cel e-kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie podatników do wdrożenia zasad, odpowiadających wymogom tzw. Jednolitego Pliki Kontrolnego (JPK) oraz umożliwiających przekazywanie danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz pozostałych struktur logicznych w formie elektronicznej. W ramach szkolenia dokonamy szczegółowej analizy opublikowanej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Wykorzystując posiadaną wiedzę, dostępne informacje w tym doświadczenia innych państw oraz udostępnione przez Ministerstwo Finansów materiały, postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania związane z JPK.

Do kogo kierujemy e-kurs:

Dyrektorzy finansowi, księgowi, kierownicy oraz pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się rozliczaniem zobowiązań podatkowych w podmiotach prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. A także doradcy podatkowi, prawnicy oraz eksperci prowadzący działalność w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przedsiębiorcy, nadzorujący dostosowanie systemów i wdrożenie nowych obowiązków. Szkolenie jest również kierowane do specjalistów branży IT, zajmujących się wdrożeniem JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorców.

Jak przebiega e-kurs:

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, wysyłamy natychmiast po opłaceniu e-kursu w formie e-booka na Twój adres e-mail..

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu, nawet, jeśli przerwa potrwa dłużej.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona 490 zł netto. W jej ramach otrzymasz 14 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Koszt szkolenia

 • 490 zł netto (602,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Organizator szkolenia

Dział szkoleń podatki.biz

Cena obejmuje

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program

Lekcja 1
Definicja i zakres stosowania jednolitego pliku kontrolnego

 • Podstawa prawna wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
 • Cel wprowadzenia JPK
 • Definicja oraz zakres stosowania JPK
 • Podmioty zobowiązane do stosowania oraz terminy wdrożenia JPK
 • Doświadczenia innych państw w zakresie stosowania JPK

Lekcja 2
Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?

 • Czynności sprawdzające
 • Kontrole podatkowe
 • Postepowania podatkowe
 • Postępowania kontrolne

Lekcja 3
Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK

 • Podstawy prawne
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku stosowania JPK
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku przekazywania JPK bez wezwania

Lekcja 4
Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 1)

 • Brak kompletności danych w systemach finansowo-księgowych
 • Kompleksowość infrastruktury IP
 • Wymagania dla dostawców IP
 • Zmiany w systemach finansowo-księgowych

Lekcja 5
Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 2)

 • Współpraca komórek finansowych z komórkami IP
 • Zmiany w organizacji procesów gospodarczych
 • Testy plików JPK
 • Koszty implementacji JPK
 • Spodziewane problemy związane z implementacją JPK do systemów finansowo księgowych przedsiębiorstw

Lekcja 6
Analiza struktur plików JPK - Księgi rachunkowe

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 7
Analiza struktur plików JPK - Wyciągi bankowe

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 8
Analiza struktur plików JPK - Magazyn

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 9
Analiza struktur plików JPK - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 10
Analiza struktur plików JPK - Faktury VAT

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 11
Analiza struktur plików JPK - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 12
Analiza struktur plików JPK - Ewidencja przychodów

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 13
Zasady bezpiecznego przesyłania danych w plikach JPK

 • Możliwe formy przesyłania danych
 • Jakie należy spełnić wymogi techniczne dla skutecznego przesłania danych
 • Zasady bezpieczeństwa przesyłania danych (szyfrowanie)
 • Skutki ujawnienia danych wrażliwych z JPK

Lekcja 14
Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne

 • Konsekwencje braku implementacji JPK
 • Czy JPK może nie zostać wypełniony w pełni (brak danych w księgach) ?
 • Czy dane z faktur papierowych powinny być wpisywane do JPK ?
 • Czy w JPK należy uwzględniać dane historyczne?
 • Czy JPK będzie podlegało korekcie np. w przypadku skorygowania faktur VAT?
 • Czy obowiązek stosowania JPK dotyczy gmin oraz innych jednostek publicznych?

Autorem kursu jest:

Arkadiusz Duda: Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce (Orange Polska S.A. - dawniej Telekomunikacja Polska S.A.). Wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych, wzbogacał poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych we współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Doradzał pomiotom z branży paliwowej i gazowej, handlowej oraz branży nieruchomości.

Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości.

Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych.

Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Instytutem Rachunkowości i Podatków, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuje w miesięczniku: Prawo Finansów Publicznych.

Termin i miejsce: