Szkolenia otwarte:

 

Legalna i zakazana optymalizacja opodatkowania

Nadmierne obciążenia fiskalne to zmora każdego biznesu. Niestety z punktu widzenia ekonomii podatki to taki sam koszt obciążający wyniki firmy, jak każdy inny. Warto więc bezwzględnie wiedzieć, jak nie przepłacać podatków. Już od lat orzeczenia sądów administracyjnych pozwalają na stosowanie - w ramach istniejących norm prawnych - takich rozwiązań, które skutkują możliwie najmniejszym (a nie największym) poziomem opodatkowania.

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza z zakresu legalnych metod optymalizacji podatkowej - począwszy od tego jaką formę prawną działalności wybrać, po analizę zaawansowanych struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych rozwiązań. Poczynione zostaną także rozgraniczenia dozwolonych metod od tych, które skutkować mogą kwestionowaniem przez urzędy skarbowe lub UKS.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Przedsiębiorcy, prawnicy, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, główni księgowi, dyrektorzy finansowi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/ 

Program szkolenia:

 1. Planowanie podatkowe
  1. Legalne i zabronione mechanizmy optymalizacji
  2. Obejście prawa podatkowego - regulacje i praktyka w innych krajach UE
 2. Podatki jako koszt prowadzenia biznesu
  1. Optymalizacja podatku dochodowego
  2. Podatek VAT i optymalizacja
  3. Podatek PCC
 3. Wybór formy opodatkowania - wstęp do optymalizacji podatkowej
  1. Wady i zalety opodatkowania w formie liniowej
  2. Spółka komandytowa
  3. Kiedy korzystna jest jednak spółka z o.o.?
  4. Struktury zagraniczne
 4. Optymalizacja podatkowa działalności bieżącej
  1. Tworzenie tarczy podatkowej
  2. Amortyzacja wartości niematerialnych (znaki towarowe, wartość firmy)
  3. Step-up nieruchomości innych składników majątku dzięki aportom
  4. Optymalizacja niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych przez umorzenie
  5. Struktury z wykorzystaniem struktury opartej o FIZ
 5. Optymalizacja restrukturyzacji
  1. Połączenie i podział spółek
  2. Umorzenie udziałów lub akcji
 6. Optymalizacja niepodzielonych zysków
  1. Wykorzystanie transakcji wymiany udziałów
  2. Umorzenie dobrowolne czy automatyczne lub przymusowe
  3. Kryteria uznania umorzenia za umożliwiające bezpodatkową wypłatę zysków
 7. Optymalizacja transakcji
  1. Sprzedaż nieruchomości
  2. Sprzedaż udziałów i akcji bez podatku dochodowego
  3. Sprzedaż firmy
  4. Wystąpienie wspólnika ze spółki
  5. Sprzedaż dzieł sztuki, złota, przedmiotów kolekcjonerskich
 8. Struktury optymalizacyjne w oparciu o FIZ
  1. Utworzenie struktury
  2. Rekomendowane działania i możliwości optymalizacji
  3. Zalety i koszty struktury
 9. Omówienie wybranych zagranicznych struktur podatkowych
  1. Planowanie z wykorzystaniem Cypru
  2. Struktury powiernicze
  3. Typowe raje podatkowe i regulacje CFC
  4. Legalne "ominięcie" regulacji CFC
 10. Obejście prawa podatkowego
  1. Aktualne i planowane regulacje prawne
  2. Niedozwolone obejście prawa
  3. Klauzule obejścia prawa w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym
 11. Omówienie klauzuli obejścia prawa - najnowszy projekt nowelizacji ustawy ordynacja podatkowa z 23.12.2015
  1. Czym jest obejście prawa podatkowego?
  2. Czym są korzyści podatkowe?
  3. Kiedy organy mają prawo nie uznać korzyści podatkowych
  4. Interpretacje i opinie zabezpieczające
  5. Utrata ważności interpretacji indywidualnych
  6. W jakich przypadkach optymalizacja pozostaje nadal legalna
  7. Uzasadnienie biznesowe transakcji kluczem do nie stosowania regulacji ordynacji podatkowej
 12. Unikanie płacenia podatków - możliwe kary i sankcje
 13. Podsumowanie i panel dyskusyjny

Osoba prowadząca:

Tomasz Piekielnik - uznany ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradca podatkowy, praktyk. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i strategicznym na rzecz prestiżowych Klientów, wieloletni współpracownik firm z tzw. wielkiej czwórki. Występuje jako ekspert w najbardziej opiniotwórczych polskich dziennikach, (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) jak również stacjach radiowych (Polskie Radio Trójka, Radio Wrocław). Tomasz jest także doświadczonym trenerem i mówcą - występował jako wykładowca podczas setek krajowych i zagranicznych szkoleń, seminariów i konferencji.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.

W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.

Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: