Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe

Coraz więcej podmiotów gospodarczych uczestniczy w różnego rodzaju działaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacją w ramach jednej grupy kapitałowej, innym razem ma to związek ze zmieniającym się profilem działalności. W każdym jednak przypadku przed rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych.

Dlatego zapraszamy Państwa na e-kurs:

Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne

Aspekty podatkowe

Celem e-kursu jest omówienie różnych, najczęściej występujących w praktyce form restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju, charakteru i wielkości tej działalności możliwy będzie szereg rozwiązań, które spowodują nie tylko większą efektywność prowadzonej działalności, ale również mniejsze obciążenia podatkowe. W trakcie kursu zostaną przybliżone przepisy dotyczące poszczególnych form restrukturyzacji oraz praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach wyjaśniają rozumienie często nieprecyzyjnych przepisów.

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program

Lekcja 1
Sukcesja podatkowa

 • Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące działań restrukturyzacyjnych
 • Różne przypadki sukcesji podatkowej
 • Wyjątki od zasady sukcesji podatkowej

Lekcja 2
Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa

 • Kluczowe pojęcie przy restrukturyzacji działalności
 • Definicje ustawowe
 • Praktyka organów podatkowych
 • Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Lekcja 3
Połączenie - podatki dochodowe

 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Neutralność połączenia - czy zawsze?
 • Rozliczanie strat podatkowych
 • Zasady amortyzacji
 • Zamknięcie roku podatkowego
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 4
Połączenie - podatek VAT oraz PCC

 • Połączenie a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC połączenia
 • Skutki podatkowe w innych podatkach
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 5
Podział - podatki dochodowe

 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Rozliczanie przychodów i kosztów przed i po dniu podziału
 • Obowiązki wobec pracowników
 • Zasady amortyzacji

Lekcja 6
Podział - podatek VAT oraz PCC

 • Podział a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC podziału - praktyka organów podatkowych
 • Skutki podatkowe w innych podatkach

Lekcja 7
Wkład niepieniężny (aport) - podatek dochodowy

 • Opodatkowanie aportu (CIT/PIT)
 • Aport z agio
 • Aport do spółki osobowej
 • Aport udziałów lub akcji (wymiana udziałów)
 • Aport komercjalizowanej własności intelektualnej - nowe przepisy od 1 stycznia 2016 r.
 • Zasady amortyzacji

Lekcja 8
Wkład niepieniężny (aport) - VAT i PCC

 • Zasady opodatkowania VAT aportów
 • Podstawa opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Odliczenie VAT naliczonego
 • Opodatkowanie PCC aportu

Lekcja 9
Przekształcenie formy prawnej (spółki)

 • Skutki w podatku CIT, VAT i PCC zmiany spółki osobowej w spółkę kapitałową

Lekcja 10
Przekształcenie formy prawnej (działalność gospodarcza)

 • Skutki podatkowe zmiany działalności gospodarczej w spółkę

Lekcja 11
Dofinansowanie spółki

 • Pożyczka od udziałowca
  • Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych
  • Niedostateczna (cienka) kapitalizacja
  • Opodatkowanie PCC
 • Dopłaty
  • Skutki w podatku dochodowym
  • Zwrot dopłat a przychody i koszty
  • Opodatkowanie PCC

Lekcja 12
Sprzedaż udziałów (akcji)

 • Przychód z tytułu sprzedaży udziałów (akcji)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • VAT a sprzedaż udziałów
 • Opodatkowanie PCC i możliwości zastosowania zwolnienia z podatku

Lekcja 13
Likwidacja spółki

 • Podatek dochodowy przy likwidacji spółki
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji spółki
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 14
Likwidacja działalności gospodarczej

 • Skutki w podatku PIT
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji działalności gospodarczej
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 15
Podatkowa grupa kapitałowa

 • Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Wymogi formalne PGK
 • Utrata statusu PGK

Lekcja 16
Interpretacje podatkowe jako narzędzie zabezpieczające proces restrukturyzacyjny

 • Istota interpretacji podatkowych
 • Zalety uzyskania interpretacji przed planowaną restrukturyzacją
 • Moc ochronna interpretacja dla następców prawnych (np. stosowanie interpretacji spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą)
 • Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016 r.

Autorem kursu jest:

Marek Kanczew - radca prawny oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji non-profit. Dodatkowo, jego praktyka zawodowa obejmuje kwestie związane z prawem pracy. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M and A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zarówno w polskiej jak i zagranicznej prasie podatkowej oraz prelegentem podczas szeregu szkoleń i konferencji podatkowych organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Organizator szkolenia

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia

 • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

Cena obejmuje

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: