Szkolenia otwarte:

 

Rachunkowość organizacji pozarządowych - warsztat księgowości NGO

Cel szkolenia:

Warsztat praktyczny mający na celu przedstawienie zasad prawidłowej ewidencji rachunkowej oraz podatkowej w organizacjach non-profit.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; członkowie zarządu fundacji, stowarzyszeń.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Akty prawne i akty wewnętrzne regulujące prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych
  • przepisy prawa tj. ustawa o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - wprowadzenie
  • podstawowe pojęcia ustawowe - działalność statutowa, działalność gospodarcza, działalność w sferze zadań publicznych, działalność odpłatna/nieodpłatna etc
2. Księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe w organizacji pozarządowej od 2017 roku w praktyce, czyli
  • obowiązujący od 2017 roku załącznik nr 6
  • załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
  • plan kont - stosowane rozwiązania w poszczególnych zespołach kont, przykłady
3. Podatki i zwolnienia podatkowe w NGO
  • podatek CIT - przychody/koszty/dochód w tym dochód zwolniony z art. 17; case study - sporządzamy CIT-8 oraz CIT-8 na przykładzie
  • podatek VAT - zwolnienia podmiotowe/przedmiotowe, podatek VAT a dotacje (odliczanie i zwrot podatku zgodnie z art. 86 ustawy VAT), dotacja jako obrót z art. 29 a ustawy
  • inne zwolnienia podatkowe.

Osoba prowadząca:

Anna Stolorz - licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener, doradca, ceniony konsultant, właścicielka Kancelarii Prawno - Podatkowej z 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 roku na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Obecnie współpracuje z ok. 60 firm, instytucji, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), w tym godny zaznaczenia bogaty dorobek przy współpracy i doradztwie w 32 projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz prowadzi w tym zakresie sprawy podatkowe w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku prowadzi szkolenia i jako trener przeprowadziła ok. 2.000 godzin szkoleniowych, stosuje zasadę minimum teorii maksimum praktyki - w ramach zajęć podaje dużo przykładów z własnego doświadczenia. W ramach kilkunastoletniego doświadczenia współpracowała m.in. z Fundacją TVN "nie jesteś sam", Accerol Mittal, Tauron, czy TUV Polska

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: