Szkolenia otwarte:

 

Połączenia, podziały, aporty - aspekty podatkowe restrukturyzacji

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne zagadnienia związane z różnymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w szczególności zostaną omówione podatkowe aspekty połączeń, podziałów, aportów oraz transakcji sprzedaży udziałów (akcji). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne implikacje wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz zostaną omówione możliwości optymalizacji rozliczenia podatkowego transakcji. Dodatkowo, zostaną wskazane możliwości zabezpieczenia podatkowego planowanych działań restrukturyzacyjnych, np. poprzez uzyskanie odpowiednich zaświadczeń lub interpretacji. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów prawnych oraz finansowo-księgowych, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy zainteresowani tematem.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

 1. SUKCESJA PODATKOWA
  • zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w przypadku połączeń, podziałów i innych działań restrukturyzacyjnych
  • sposoby ograniczania odpowiedzialności w przypadku nabycia niektórych składników majątku
   • różne zaświadczenia podatkowe pozwalające na ograniczenie odpowiedzialności
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO I ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
  • podstawowe pojęcia przy działaniach restrukturyzacyjnych
  • wyjaśnienie definicji ustawowych na praktycznych przykładach
  • różnice pomiędzy przedsiębiorstwem a jego zorganizowaną częścią
  • praktyka organów podatkowych
  • nabycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części) a przejście zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
 3. POŁĄCZENIA SPÓŁEK
  • połączenie spółek - konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
   • zasady amortyzacji
   • obowiązki w zakresie składania deklaracji CIT
  • rozliczanie połączeń na gruncie VAT
  • obowiązki w zakresie PCC
 4. PODZIAŁY SPÓŁEK
  1. różne formy podziałów na gruncie Kodeksu spółek handlowych
  2. podział spółek - opodatkowanie wspólników czy spółki dzielonej?
  3. rozliczenie podziału spółki w VAT
  4. podział a PCC - praktyka organów podatkowych a przepisy ustawy PCC
 5. WKŁAD NIEPIENIĘŻNY (APORT)
  • wkład niepieniężny (aport) do spółki - metody rozliczeń podatkowych w zależności od przedmiotu aportu
   • aport poszczególnych składników majątkowych a całego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części)
   • zasady amortyzacji przejętego majątku
   • aport do spółki kapitałowej czy do spółki osobowej?
  • wkład niepieniężny (aport) do spółki - kontrowersje w zakresie rozliczania VAT
   • zmiana przepisów od 1 stycznia 2014 r.
   • praktyka organów podatkowych w zakresie określania podstawy opodatkowania
   • obowiązki dokumentacyjne (faktura)
  • aport a PCC - czy zawsze trzeba płacić PCC?
   • obowiązki administracyjne
   • kto płaci PCC?
 6. NABYCIE AKCJI/UDZIAŁÓW
  • nabycie akcji/udziałów a opodatkowanie CIT
   • jak obliczać koszty uzyskania przychodów
   • czy stosujemy przepisy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi?
  • PCC - sprzedaż udziałów/akcji
   • czy są możliwość zwolnienia z PCC?
   • czy PCC zawsze występuje jeżeli sprzedawane są udziały (akcje) polskiej spółki?
 7. CASE STUDY
  • przykładowe rozliczenie wybranych transakcji

Osoba prowadząca:

Marek Kanczew - radca prawny oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji non-profit. Dodatkowo, jego praktyka zawodowa obejmuje kwestie związane z prawem pracy. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M and A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zarówno w polskiej jak i zagranicznej prasie podatkowej oraz prelegentem podczas szeregu szkoleń i konferencji podatkowych organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce: