Szkolenia e-learningowe:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - kurs błyskawiczny

Przedsiębiorcy coraz częściej wchodzą z sukcesem na rynki zagraniczne. Chodzi nie tylko o prostą sprzedaż tam towarów i usług, ale również o zakładanie oddziałów, przedstawicielstw czy firm. Wielu z nich szuka pomocy u doradców, część próbuje zdobyć wiedzę niezbędną do międzynarodowej aktywności gospodarczej samodzielnie. Przedstawiamy znakomity e-kurs "Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą" który kierujemy do przedsiębiorców i kadry zarządzającej, doradców prawnych, finansowych i biznesowych oraz doradców podatkowych i specjalistów z biur rachunkowych.

Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - prowadząc od zagadnień stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych. Pobierzesz je na swój komputer, w dogodnym dla Ciebie terminie, przy pomocy specjalnie udostępnionego w tym celu panelu osobistego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Trener i Autor szkolenia:

Mariusz Makowski - prawnik i doradca podatkowy, specjalizujący się od wielu lat w tematyce zatrudniania i prowadzenia działalności za granicą oraz rozliczeń  podatkowych i ZUS związanych z zagraniczną aktywnością właścicieli i przedsiębiorców.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 490 zł netto (602,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • błyskawiczny dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Świadczenie usług za granicą
świadczenie usług w ramach "polskiej działalności", swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, zakładanie firmy w wybranym kraju

Lekcja 2
Podmioty powiązane - obowiązek współpracy na zasadach rynkowych
regulacje krajowe i międzynarodowe, metody szacowania cen transferowych, dokumentacja cen transferowych

Lekcja 3
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rezydencja podatkowa
Siedziba lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą, pojęcie "miejsca faktycznego zarządu"

Lekcja 4
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw - zagraniczny zakład
zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, definicja zakładu, zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu

Lekcja 5
Zagraniczny zakład
wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny

Lekcja 6
Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą
żegluga morska, transport międzynarodowy, korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, podatek u źródła

Lekcja 7
Unikanie podwójnego opodatkowania
metody unikania podwójnego opodatkowania - metoda proporcjonalnego odliczenia, metoda wyłączenia z progresją, ulga abolicyjna

Lekcja 8
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
zasady koordynacji w Unii Europejskiej, przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie, jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach, zbieg tytułów do ubezpieczeń

Lekcja 9
Raje podatkowe - czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków?
pojęcie rajów podatkowych, korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych, ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany

Lekcja 10
Kraje "przyjazne podatkowo", niebędące rajami podatkowymi
Cypr, Stan Delaware,

Lekcja 11
Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, agencje pracy tymczasowej, działalność budowlana, podatki, polsko - niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 12
Prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 13
Prowadzenie działalności  gospodarczej w Belgii
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 14
Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Termin i miejsce: