Szkolenia e-learningowe:

 

ABC optymalizacji podatkowej - kurs błyskawiczny

Optymalizacja podatkowa kojarzy się przeważnie z drogimi kancelariami doradztwa podatkowego i korporacjami, które korzystają z ich usług. Tymczasem optymalizacja jest dostępna dla wszystkich - i jesteśmy w stanie przyjąć zakład, że około 80% osób osiągających dochody może dokonać optymalizacji podatkowej we własnym zakresie - bez korzystania z porad doradców. Dlaczego wobec tego tak mało osób optymalizuje swoje obciążenia? Przyczyna jest prosta - brak dostępu do odpowiedniej wiedzy i dominujący pogląd, że optymalizacja wiąże się z ryzykiem podatkowym (a ten pogląd wynika właśnie z braku dostępu do wiedzy).

E-kurs ABC optymalizacji podatkowej przygotowaliśmy z myślą o tych z Was,  którzy osiągając dochody poszukują zgodnych z prawem, bezpiecznych i bezpłatnych rozwiązań, przynoszących oszczędności podatkowe. E-kurs kierujemy do wszystkich - bez względu na poziom dochodów. Koszt uczestnictwa w kursie to tylko 340 zł netto - i zwróci się Wam zapewne wielokrotnie natychmiast po jego zakończeniu (lub w trakcie jego trwania). E-kurs dotyczy optymalizowania obciążeń podatkowych na terenie kraju - nie zajmujemy się w nim kosztownymi rozwiązaniami polegającymi na transferach i zakładaniu spółek-tarcz w rajach podatkowych - to ABC optymalizacji - e-kurs dla zdecydowanej większości podatników. I oczywiście dla osób, które z racji swoich obowiązków zajmują się podatkami innych ludzi (księgowych, doradców finansowych itp.)

Czy optymalizacja podatkowa jest zła?

Kiedy mówimy o kimś, że unika płacenia podatków, mamy najczęściej na myśli osobę, która jest po prostu podatkowym przestępcą. Tymczasem istnieje bardzo duża różnica pomiędzy postępowaniem polegającym na łamaniu prawa, ukrywaniu dochodów, ukrywaniu źródeł dochodów itp. - to uchylanie się od opodatkowania - czyn, który jest wykroczeniem lub przestępstwem karnym albo karnym skarbowym, a optymalizacją podatkową.

Pojęcie optymalizacji podatkowej powinniśmy rezerwować na określenie działań, których celem jest legalne, zgodne z prawem zmniejszenie wysokości płaconych podatków lub odłożenie konieczności zapłacenia podatku na bardziej dogodny dla podatnika moment.

Istnieje więc zasadnicza różnica pomiędzy optymalizacją podatkową a uchylaniem się od płacenia podatków - to pierwsze jest działaniem legalnym, w granicach prawa, co więcej - często jest działaniem, na którym zależy ustawodawcy, to drugie to przestępstwo lub wykroczenie, ścigane i karane z urzędu.

W kwestiach związanych z optymalizacją podatkową wielokrotnie już wypowiadały się sądy administracyjne. Zgodnie stwierdzają one, że jeśli podatnik może wybrać pomiędzy dwoma legalnymi sposobami postępowania, z których jeden spowoduje zmniejszenie lub odłożenie zobowiązania podatkowego, to ma do tego prawo, a organy podatkowe nie mogą takiego postępowania kwestionować.

Czy ten e-kurs jest dla Ciebie?

Z pewnością zadajesz sobie takie pytanie. Możesz się np. obawiać, że niedostateczna wiedza podatkowa uniemożliwi Ci korzystanie z porad, zawartych w e-kursie. Tymczasem, tworząc e-kurs ABC optymalizacji podatkowej założyliśmy, że Uczestnicy posiadają jedynie podstawową wiedzę - wystarczającą do wypełnienia zeznania rocznego. Pisząc e-kurs opieramy się na konkretnych przykładach - każdy przypadek ilustrując opisami stanów faktycznych, potwierdzając jednocześnie prawidłowość takiego postępowania w oparciu o interpretacje ministerstwa finansów, ZUS, orzecznictwo sądów administracyjnych.

Jak przebiega e-kurs?

Otrzymasz od razu wszystkie 12 lekcji e-kursu w postaci e-booków (pdf). Każda lekcja zawiera przykłady, zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Aby umożliwić Ci sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, do każdej lekcji udostępnimy test wyboru - po jego rozwiązaniu będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi i komentarz. Testy rozwiązujesz kiedy chcesz - są dostępne bez limitu czasu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 340,00 zł netto (418,20 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • błyskawiczny dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Optymalizacja podatkowa - czym jest, a czym nie jest

 • Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania - różnice
 • Cele optymalizacji podatkowej
 • Omówienie obszarów optymalizacji podatkowej
 • Bezpieczeństwo podatnika optymalizującego swoje zobowiązania podatkowe, prawa podatników
 • Czynności i działania, których należy unikać, aby w pełni legalnie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe

Lekcja 2
Optymalizacja podatkowa przychodów ze stosunku pracy - podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Jak chronić swoje dochody z pracy przed nadmiernym opodatkowaniem

Lekcja 3
Optymalizacja przychodów ze stosunku pracy - obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe składki

 • Jak chronić się przed nieuzasadnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i pozostałymi składkami obowiązkowymi

Lekcja 4
Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości

 • Podatek od nieruchomości
 • Wydatki na utrzymanie substancji
 • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia opłat dodatkowych - adiacenckiej, planistycznej
 • Dzierżawa, wynajem - optymalizacja obciążeń

Lekcja 5
Optymalizacja w zakresie podatków od zysków kapitałowych

 • Jak oszczędzać i inwestować minimalizując obciążenia podatkowe

Lekcja 6
Spadki, darowizny, przekazanie majątku - minimalizowanie obciążeń podatkowych

 • Rola planowania podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn

Lekcja 7
Optymalizacja zobowiązań podatkowych i składkowych dla twórców, artystów i wolnych zawodów

 • Działalność świadczona osobiście
 • Przychody z innych źródeł
 • Przychody z praw majątkowych

Lekcja 8
Planowanie podatkowe przy działalności gospodarczej
Formy działalności - porównanie możliwości działań optymalizacyjnych po rozpoczęciu działalności gospodarczej
Zmiana formy działalności gospodarczej w trakcie w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych
Likwidacja i ponowne założenie działalności jako forma działań optymalizacyjnych

Lekcja 9
Działalność gospodarcza - optymalizacja podatkowa wierzytelności

 • Działania minimalizujące skutki wystąpienia wierzytelności trudnych - po stronie wierzyciela
 • Działania minimalizujące skutki wystąpienia wierzytelności trudnych - po stronie dłużnika

Lekcja 10
Działalność gospodarcza - Działania optymalizacyjne w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

Lekcja 11
Działalność gospodarcza - optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników

Lekcja 12
Działalność gospodarcza - wykorzystanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do minimalizowania obciążeń podatkami dochodowymi

Termin i miejsce: