Szkolenia e-learningowe:

 

PKPiR dla zaawansowanych - kurs błyskawiczny

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów często wydaje się czynnością nieskomplikowaną, ale takie wrażenie mogą mieć tylko osoby, które poruszają się wyłącznie w obszarze zagadnień podstawowych. PKPiR jako ewidencja rzeczywiście nie jest skomplikowana - to po prostu tabela. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - prawidłowe i zgodne z prawem podatkowym wypełnianie tej tabeli to już zagadnienie dużo bardziej złożone.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach PKPiR na poziomie eksperta. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Materiały szkoleniowe ilustrowane są wieloma przykładami. Uwaga: materiały zawierają przykładowe księgowania wszystkich opisywanych operacji. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz. Przeznaczone są dla Czytelników, którzy opanowali już podstawy - jeżeli uważasz, że tych podstaw Ci brak - zachęcamy również do uczestnictwa w e-kursie dla początkujących: Zrozumieć PKPiR). Pobierzesz je na swój komputer, w dogodnym dla Ciebie terminie, przy pomocy specjalnie udostępnionego w tym celu panelu osobistego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 340 zł netto. W jej ramach otrzymasz 15 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Świadczenia nieodpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 2
Świadczenia częściowo odpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 3
Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne właścicieli i wspólników - dokumentowanie i  ewidencjonowanie, kwalifikacja wydatków jako kosztów uzyskania

Lekcja 4
Rozliczanie i dokumentowanie kosztów poniesionych w walutach obcych, transakcje z podmiotami z krajów UE i spoza UE

Lekcja 5
Premie, rabaty, bonusy, reklama, reprezentacja, sponsoring - problemy podatkowe, dokumentowanie i ewidencjonowanie

Lekcja 6
Wynagrodzenie i pozapłacowe elementy wynagrodzeń, ustalanie wysokości obowiązkowych świadczeń pracowniczych będących KUP, wynagrodzenia wypłacane po terminie, składki właścicieli i wspólników

Lekcja 7
Dotacje, refundacje i wydatki sfinansowane nimi, ulgi, zwroty wydatków w PKPiR

Lekcja 8
Zawieszenie i likwidacja działalności - operacje wykonywane w trakcie zawieszenia i po likwidacji, obowiązki podatkowe podatników prowadzących PKPiR, zmiana przeznaczenia składników majątku w związku z zawieszeniem lub likwidacją

Lekcja 9
Faktury VAT i inne dokumenty uznawane za faktury 

Lekcja 10
Reklamacje, zwroty, korekty - ewidencjonowanie i dokumentowanie

Lekcja 11
Podatki w PKPiR - podatek VAT, PCC, podatki i opłaty lokalne, akcyza

Lekcja 12
Leasing operacyjny i finansowy, umowy najmu i dzierżawy, inne umowy o podobnym charakterze

Lekcja 13
Problemy szczególne - część I - pomyłki w PKPiR: okresy bieżące i zamknięte; rozliczanie "odnalezionych" faktur - podatki dochodowe, VAT; wprowadzenie składników majątku osobistego do działalności gospodarczej i wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej do majątku osobistego; dokumentowanie zakupów od osób fizycznych; dokumentowanie transakcji gotówkowych; metoda memoriałowa i kasowa - rozliczenia na przełomie roku, rozliczenia wydatków za okres dłuższy niż rok

Lekcja 14
Problemy szczególne - część II -  przepisy szczególne przy nabyciu i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych; korygowanie dokumentów księgowych; zmiana formy rachunkowości; zmiana przeznaczenia towarów handlowych; ustalenie dochodu z tytułu zbycia składników majątku; dokumenty przekazywane w formie elektronicznej - warunki, procedury, rozwiązania problemów praktycznych; remonty i działania modernizacyjne; szczególne momenty powstawania kosztów i przychodów.

Lekcja 15 - dodatek
Zanim się przedawni: Szczególne zasady postępowania w latach 2013-2015: korekta kosztów i przychodów w związku z fakturami zapłaconymi po terminie - ewidencjonowanie, dokumentowanie, aspekty podatkowe i rachunkowe 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 340,00 zł netto (418,20 zł brutto)

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • błyskawiczny dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: